Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Digitalisatie in de betonindustrie

9 maart 2023

Het departement Process Solutions van Equans werkt mee aan het upgraden en uitbreiden van vier betoncentrales met ATVSOFT.NET

State-of-the-art aansturing voor mengers, vulgroepen en/of betontransport, geautomatiseerde aanvoer… Equans is een belangrijke speler op gebied van automatisering van bulkhandeling en procescontrole van menginstallaties in de betonindustrie. 

Het Process Solutions team heeft de zomermaanden van 2022 hard gewerkt aan het upgraden en uitbreiden van betoncentrales voor klanten zoals Marmorith, Ergon, Ronveaux en Norré-Behaegel. Projecten die de klanten liefst tijdens de verlofperiode inplannen, zodat medewerkers zo weinig mogelijk of helemaal geen last hebben van stilstand en onbeschikbare infrastructuur. Zo kreeg het Process Solutions team van Equans de pittige uitdaging om in die zomermaanden maar liefst vier complexe projecten af te werken. 

Equans - Digitalisation industrie du beton - Mise à niveau

Van upgrade tot uitbreiding

Bij de betoncentrales was de opdracht “eenvoudig”: de oude sturing vervangen door een nieuwe. Dat was een noodzakelijke ingreep, want de bestaande sturingen waren verouderd, en vaak niet meer ondersteund of compatibel met andere onderdelen. Maar wat betekent eenvoudig? Dergelijke ombouwprojecten worden bij het departement Process Solutions vaak vergeleken met een hersentransplantatie, waar wordt verwacht dat de patiënt even functioneel en performant is als voordien, en liefst zelfs meer. Niet alleen moet alles secuur en feilloos worden uitgevoerd, de hele omgebouwde installatie moet ook grondig worden getest voor deze weer operationeel gaat. En ook hier geldt dat een goede voorbereiding absoluut noodzakelijk is. Men wil tijdens het ombouwen voor zo weinig mogelijk verrassingen komen te staan. Dus worden de elektrische schema’s grondig bestudeerd en de software zoveel mogelijk op voorhand geprogrammeerd en getest.

Voorbereiding maakt het verschil

Elk project had zijn eigen uitdagingen. Bij de ene was het een elektrisch schema dat niet 100% beantwoordde aan de realiteit, en bij de andere de complexiteit van de infrastructuur, met meerdere mengers, een vulgroep, én betontransport. Toch is het team er dankzij de inspanningen van iedereen in geslaagd om alles in goede banen te leiden en soms twee à drie projecten tegelijk uit te voeren. Dit werd vooral geklaard dankzij 30 jaar ervaring in de betonsector, de grondige voorbereiding van alle werken voor de zomerperiode en een secuur projectbeheer tijdens de werken. Ook dat is niet altijd vanzelfsprekend: de klanten voorzien in de vakantieperiodes ook vaak zelf onderhoudswerken, waardoor de infrastructuur niet altijd 100% ter beschikking is. Dat vergt de nodige afspraken en coördinatie, binnen het team van Process Solutions en met de klant. 

Equans - Digitalisation industrie du beton - preparation projet
Equans - Digitalisation industrie du beton - Formation operateurs

Na de oplevering bleef het team van Process Solutions nog even ter plaatse voor de opleiding van de operatoren die de nieuwe installaties moeten bedienen. Eerst een week on site, daarna nog enige tijd stand-by voor telefonische en online ondersteuning. Een project stopt immers niet bij de oplevering, ook het testen en gebruiksklaar maken van de nieuwe configuratie maakt integraal deel uit van het project. 

Het departement Process Solutions kijkt met trots terug op de voltooiing van deze projecten. Klanten als Marmorith, Ergon, Ronveaux en Norré-Behaegel kunnen weer met een state-of-the-art aansturing werken voor hun mengers, vulgroepen en/of betontransport.

Contact

Meer weten over ATVSoft.NET ?