Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Design

Ontwerp en (voor)studies

Of het nu om een klein of groot project gaat: met de hulp van onze deskundige tekenaars, ingenieurs en designmanagers reikt EQUANS u doeltreffende en innovatieve oplossingen aan vanaf de ontwerpfase van uw project. Studie, voorstudie, POC, 'as built'-plan ...

Met de ondersteuning van onze technische experts ontwerpen, controleren en superviseren onze studiebureaus uw uitvoeringsplannen of -schema's. Voor projecten die complex zijn of waarbij veel partijen betrokken zijn, maken we u het leven gemakkelijker door alle technieken te combineren via 3D-modellering.

Onze diensten:

  • Basic & detailed engineering
  • Haalbaarheidsstudie
  • Conformiteitsanalyse
  • Opvolging van de uitvoering 
  • 'As-built'-plan 
Personnes travaillant sur des écrans

360°-visie

Door een beroep te doen op EQUANS voor het ontwerp van uw installaties, profiteert u van een aanzienlijke interne expertise in alle technische domeinen (elektriciteit en mechanica, verwarming, ventilatie en airconditioning, koeling, veiligheid en brandbeveiliging, onderhoud, energie-optimalisering en digitalisering).

Wat uw verzoek ook is, we hebben een 360°-visie op al uw installaties. Ons doel? U een functioneel en technisch haalbaar resultaat bieden, rekening houdend met de deadlines en het budget en volledig conform de wetgeving en de opgelegde kwaliteitsnormen.

homme sur toit regardant l'horizon

DBFM(O)-projecten: onderhoud plannen vanaf de ontwerpfase

Bij een DBFM(O)-contract (Design - Build - Finance - Maintain - Operate) ontwerpen we uw installaties en verbinden we ons tot resultaten op lange termijn. Van ontwerp tot onderhoud: wij zorgen voor de volledige waardeketen van uw project.

Onze meerwaarde? We garanderen u de gewenste prestaties door vanaf de ontwerpfase met alle beheers- en onderhoudselementen rekening te houden. Afhankelijk van uw behoeften werken we nauw samen met onze technische specialisten om de duurzaamheid, kwaliteit en beschikbaarheid van uw apparatuur te waarborgen. 

BIM: evalueer de constructie, nog voor de start van de bouw

Uw nieuwe installaties in kaart brengen, uw kosten onder controle houden en de verschillende betrokken partijen vlotter laten samenwerken ... hoe doet u dat het best?

EQUANS stelt met plezier zijn BIM-expertise (Building Information Modeling) ter beschikking, om u te helpen complexe gebouwen of infrastructuren op te trekken. Op basis van een 3D-model doorloopt u met BIM eenvoudig de verschillende toegepaste systemen (niet alleen het technische gedeelte).

Het resultaat? Nog voordat de eerste steen wordt gelegd, is het bouwwerk al enigszins 'klaar' dankzij zijn digitale avatar! Na de oplevering helpt het model u ook om uw onderhoudsactiviteiten te optimaliseren, om uw technische installaties op te volgen en te beheren en om te anticiperen op toekomstige renovaties of herstellingen.

De voordelen van BIM?

  • Centralisatie van alle gegevens over het gebouw of de infrastructuur 
  • Energiebesparingen
  • Betere algemene prestaties
  • Beter risicobeheer
  • Vermindering van de totale kosten gedurende de levenscyclus van uw bouwwerk
graphique
Neem contact op met onze experts

Wilt u meer weten over de oplossingen van EQUANS rond design en technische studies?