Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Energie-efficiëntie

Energie besparen en de CO2-uitstoot terugdringen

Om onze planeet te beschermen en de koolstofvoetafdruk van industrieën, gebouwen en gemeenten te verkleinen, is de overgang van fossiele brandstoffen naar groenere, lokaal opgewekte energie van essentieel belang. In het kader van de energietransitie heeft EQUANS resoluut gekozen om de broeikasgassen te beperken door de energie-efficiëntie van zijn klanten te verbeteren.

Of het nu gaat om een grondige analyse van de verlichting gevolgd door een relighting met ledlampen, de renovatie van een verwarmingsinstallatie door de integratie van een warmtekrachtkoppeling, de aanleg van leidingen voor het stadsverwarmingsnet of oplossingen die elektrische mobiliteit bevorderen: met onze systemen voor duurzame energie haalt u uw energieverbruik, maar ook uw CO2-uitstoot efficiënt naar omlaag. Het doel? Efficiënte apparatuur, minder kosten en meer comfort voor de gebruikers.

Onze activiteiten

Door innovatieve technologieën te gebruiken, stimuleren we duurzame praktijken. Ontdek onze oplossingen:

  • Slimme en duurzame verlichting
  • WKK (Warmte-krachtkoppeling)
  • Warmte- en koudenetten
  • Laadpaalinfrastructuur voor uw bedrijf
Contact

Wilt u meer weten over de oplossingen van EQUANS rond energie-efficiëntie ?