Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Hernieuwbare energie

Vue extérieure usine

Uitdagingen voor projectontwikkelaars, industrie en publieke instellingen

Hoe kunt u het aandeel van hernieuwbare energie in de energiemix verhogen, de bevoorradingszekerheid waarborgen en beter presteren op financieel en ecologisch vlak? Als speler in de energiesector krijgt u elke dag met deze uitdagingen te maken. Bent u op zoek naar een partner die u deskundig begeleidt bij de ontwikkeling, de bouw en het onderhoud van uw installaties voor de productie van groene en gedecentraliseerde energie om aan de nieuwe verwachtingen van de consumenten te voldoen en uw concurrentiepositie te verbeteren?

De meerwaarde die wij u bieden

EQUANS is al vele jaren actief in de energiesector en beschikt over een diepgaande kennis van verschillende technieken. Wij onderzoeken voortdurend innovatieve technologieën om ontwikkelaars van grote energieprojecten, ondernemingen en overheden te helpen energie te produceren zonder CO2-uitstoot. Dat gaat van de fabricage van offshore onderstations tot het onderhoud van volledige windmolenparken, over de ontwikkeling van industriële fotovoltaïsche systemen of de implementatie van warmtenetten in steden die kunnen bijdragen tot het ontstaan van ecowijken. Naast onze expertise in de fotovoltaïsche sector, warmtenetten of offshore windenergie, werken wij ook aan de ontwikkeling van verschillende alternatieve bronnen zoals geothermie of biomassa- en biogasoplossingen.

Homme sur panneaux photovoltaique
  • Zonne-energie
  • Offshore windenergie
  • Géothermie, Biomassa, Hydrogeen...
Contact

Neem contact op met onze experts