Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

De afvalverbrandingsinstallatie van InBW: een uitdagende opdracht!

28 februari 2023

Equans renoveert in recordtempo de stoomketel en de apparatuur voor rookgasbehandeling in de afvalverbrandingsinstallatie (AVI) van Virginal. Het resultaat: veiligere installaties met een hoger rendement.

Afvalverbrandingsinstallaties zijn in essentie grote fabrieken die warmte en elektriciteit opwekken door het verbranden van huishoudelijk afval. Een voorbeeld van productie van hernieuwbare energie. De AVI van de intercommunale InBW, gelegen tussen Nijvel en Brussel (in Virginal), is een van de vier installaties in het Waals Gewest. Ze is gebouwd medio jaren negentig en kon dus wel een grondige opknapbeurt gebruiken. Als partner van verscheidene AVI’s (niet alleen in België, maar ook in onze buurlanden Frankrijk en Nederland) verving Equans een groot deel van de oven-stoomketel van productielijn 1. We vernieuwden ook de installaties om de rookgassen van lijnen 1 en 2 te behandelen en de afzuiginstallatie en transportbanden voor de bijproducten van de AVI (sintels, assen en rookzuiveringsresten). Het doel? De levensduur van de apparatuur verlengen, de prestaties verbeteren en ervoor zorgen dat Waals-Brabant autonoom kan blijven voor het verwerken van huishoudelijk afval.

Kerncijfers

16
ton afval verwerkt per uur
2
productielijnen (8-10 MW)
120000
ton afval verwerkt per jaar
10000
gezinnen voorzien van elektriciteit

Kerncijfers

16
ton afval verwerkt per uur
2
productielijnen (8-10 MW)
120000
ton afval verwerkt per jaar
10000
gezinnen voorzien van elektriciteit
Equans - InBW - unite - valorisation - energetique - renovation necessaire

Hoognodige renovatie

De afvalverbrandingsinstallatie van Virginal is een Waals-Brabantse fabriek die elk jaar bijna 120.000 ton afval verwerkt en zo elektriciteit opwekt voor ongeveer 10.000 gezinnen. Hoewel de overheid mensen aanzet om minder huishoudelijk afval te produceren, blijft het belangrijk om het restafval dat dagelijks bij de losplaats van de fabriek binnenkomt op een doeltreffende manier te recupereren. Nu de exploitatievergunning van InBW met twintig jaar verlengd is, riep de intercommunale de hulp van Equans in om een deel van de apparatuur op haar twee lijnen te renoveren. Een kans die Equans met beide handen greep na een overheidsopdracht die in 2021 was uitgeschreven.

Teamwerk en krappe deadlines

In december 2022 konden we de werkzaamheden aan lijn 1 afronden”, vertelt Fabrice Belsot, Senior Project Manager bij Equans. “Daar renoveerden we de oven-stoomketel en de apparatuur voor de rookgaszuivering. We slaagden erin om in een twaalftal weken de afbraak- en renovatiewerken uit te voeren en de installatie te testen. Een pittige opdracht in lastige omstandigheden, onder andere door de leveringstermijnen van bepaalde stukken.

Equans - InBW - unite - valorisation - energetique - travail équipe - delais serres
Equans - InBW - unite - valorisation - energetique - 24-7

24 uur per dag, 7 dagen per week

Voor de werkzaamheden aan lijn 1 moest InBW de productie stilleggen, doch slechts voor een korte tijd omdat het huishoudelijk afval in Waals-Brabant uiteraard nog steeds moest worden verwerkt. “Daarom werkten de teams van Equans ononderbroken: 24 uur per dag en 7 dagen per week. Op piekmomenten waren er 160 tot 180 medewerkers tegelijk aan de slag”, aldus Martin Comblin, Project Manager bij Equans.
 

EPC-contract

InBW stelde het op prijs dat Equans één allesomvattende dienst leverde, met één enkele contactpersoon voor Equans. “Het ging om een EPC-contract: Engineering, Procurement, Erection & Commissioning”, vult Fabrice Belsot aan. “Dat dekt de volledige waardeketen, die begint met de studie- en ontwerpfase. Vervolgens kopen we de apparatuur aan en wordt alles gemonteerd en opgestart. De planning voor alle technieken hebben we zelf opgesteld en gecoördineerd. Het gaat hier over installaties onder druk, de montage van omvangrijke elektromechanische apparatuur, elektriciteits- en instrumentatiewerken, werkzaamheden aan het besturingssysteem, werken om de installatie hittebestendig te maken en het aanleggen van kanalen en leidingen.

Equans - InBW - unite - valorisation - energetique - contrat EPC
Equans - InBW - unite - valorisation - energetique - ecologique

Milieuvriendelijker

De dertig dagen lange testfase in de fabriek is intussen voorbij, maar de nieuwe installaties hebben zichzelf al bewezen. “De technologie is sinds de jaren negentig sterk geëvolueerd, met name op het vlak van rookgasbehandeling, stofdeeltjes, zware metalen, dioxine, stikstofoxide, zure verontreinigende stoffen ... De uitstootnormen worden steeds strenger ende nieuwe installaties maken het mogelijk om daaraan te voldoen en tegelijkertijd minder chemische reagentia gebruiken.  Ze zijn dus milieuvriendelijker en zuiniger!”, zegt Construction Manager Aurélie de Potter.
 

 

Veiliger

Een hoger rendement, betere prestaties, lagere exploitatiekosten ... De nieuwe apparatuur in de AVI van Virginal biedt tal van voordelen! Ook op het vlak van veiligheid is ze geavanceerder. Vóór de renovatie werd de oven handmatig bediend. Nu is die volledig geautomatiseerd. Daardoor produceert men meer stoom en dus meer elektriciteit, en is het systeem stabieler. De werkzaamheden aan lijn 2 starten hoogstwaarschijnlijk in maart 2023.

Contact

Meer weten over onze oplossingen voor afvalverbrandingsinstallaties?