Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Waterwegen en havens

Efficiëntere en veiligere waterwegen

Het rivier- en zeevervoer is een duurzame vervoerswijze met tal van voordelen. Het is milieuvriendelijker en veiliger dan vervoer over de weg, ideaal voor de overslag van goederen en kan het aantal vrachtwagens op de weg drastisch verminderen. Doordat deze vervoerswijze ook de CO2-uitstoot vermindert, is het een belangrijk alternatief om de milieu-uitdagingen aan te pakken.

Van het onderhoud tot de modernisering van waterwegen en havengebieden ... EQUANS beschikt over een uitgebreide expertise in de installatie en het onderhoud van technische infrastructuur voor waterwegen en havens, alsook op het gebied van elektronische systemen voor zeevervoer. Onze missie? De infrastructuur optimaliseren met het oog op beter uitgeruste, efficiëntere en veiligere waterwegen.

Modernisering en onderhoud van rivierinfrastructuur en kunstwerken

Van ontwerp tot onderhoud is EQUANS betrokken bij de elektrische, elektronische, elektromechanische en hydraulische installaties van grote infrastructuren en kunstwerken: bruggen, sluizen, dammen, bootliften, uitrusting van waterkrachtcentrales enz.

Wij voeren multitechnische projecten uit in nauwe samenwerking met onze klanten en houden rekening met de evolutie van technologieën, wetgeving en normen.

Van het ontwerp over de aansluiting tot de renovatie van bepaalde delen in de werkplaats ... over elk detail wordt minutieus nagedacht, of het nu gaat om het ontwerp, de modernisering of de renovatie van de oudste installaties. We zien erop toe dat we ons niet alleen aan de budgettaire beperkingen houden, maar dat we ook de homogeniteit van de systemen, de integriteit van de uitrusting en de veiligheid van het personeel (tijdens en na de installatie) verzekeren.

EQUANS_Infrastructure de transport_Voies Navigeables_Ports
equans_infrastructures_transport_voies_navigeables

Uitrusting van havengebieden en maritieme activiteiten

Als u een beroep doet op EQUANS voor uw haven- of maritieme projecten profiteert u van de uitgebreide expertise van de groep, met name op het gebied van hoog- en laagspanning, automatisering en levering en montage van rivier- en haveninfrastructuur in de breedste zin van het woord. Het betekent ook dat u kunt vertrouwen op deskundige teams die aandacht hebben voor de ontwikkeling van nieuwe toepassingen.

EQUANS begeleidt grote nationale spelers, zowel in Antwerpen, Gent als Zeebrugge, om de aantrekkelijkheid van de faciliteiten te versterken en toekomstige ontwikkelingen te ondersteunen.

Hydro meteorologische systemen, navigatiebegeleiding, signalisatie en communicatie, pompactiviteiten, logistiek en energieopwekking ... al onze expertise draagt bij aan de vernieuwing van het commerciële en toeristische scheepvaartverkeer.

Deelnemen aan de duurzaamheidsinspanningen in havens, op de waterwegen en op zee

Een intelligent en duurzaam gebruik van waterwegen strookt met het beleid van decarbonisatie. Door bij te dragen aan de ontwikkeling van het zee- en rivierverkeer zorgt EQUANS dus voor een vermindering van het vervuilende wegverkeer.
Waar mogelijk begeleiden wij de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen, zoals wind- en waterkracht, in haven- en riviergebieden. Met de ambitie om al onze klanten energie zelfvoorzienend te maken.

Onze oplossingen

1.   Elektrische installaties (scheepvaart)
2.   Meteostation, AIS en SCADA (offshore platforms)
3.   Meetpalen met hydrometeo sensoren
4.   Meetsystemen (golfhoogte en getij, …)
5.   VTMS-centrale (Vessel Traffic Management System)
6.   Scheepvaartsignalisatie
7.   Radartorens
8.   Hoge Druk Pompstations
9.   Besturing en bediening op afstand (bruggen, sluizen, …)
10. Controlecenter
11. Bebakening (luchthavens)
12. Regelbare stuwen (op rivieren en waterlopen)

13.   Tactiele hekken (ter beveiliging van militaire installaties, luchthavens, …)
14.   Vistrap of vispassage
15.   Waterkrachtcentrales (met archimedesschroef)
16.   Waterproductiecentrum
17.   Waterzuiveringsinstallaties
18.   Lichtenlijn
19.   Walstroom
20.   Binnenvaartsluizen
21.   Waterbehandeling Openbare zwembaden
22.   Pompstations
23.   Beweegbare bruggen
24.   Zeesluizen

Elektromechanische uitrusting voor hydraulische systemen

✓    Zeesluizen met schuifdeuren
✓    Riviersluizen met puntdeuren en hefdeuren
✓    Basculebruggen, hefbruggen en draaibruggen
✓    Dammen met verstelbare segmenten, opblaasbare dammen en hefdammen
✓    Keringdeuren voor het waterbeheer
✓    Hellende vlakken en hydraulische liften
✓    Klassieke waterkrachtcentrales en centrales met archimedesschroeven
✓    Pompinstallaties
✓    Automatische en niet-automatische zeven
✓    Automatisering en monitoring van kunstwerken (PLC-netwerk, Scada)
✓    Elektriciteitsterminals op de kades voor de rivier- en zeevaart
✓    Onderhoud

EQUANS_Infrastructure detransport_Voies Navigeables_Ports
EQUANS_Infrastructure detransport_Voies Navigeables_Ports

Technieken voor waterwegen en navigatie

✓    Bediening en bewaking op afstand van kunstwerken
✓    Inrichting van technische gebouwen, dienstgebouwen, centrales voor bediening en bewaking op afstand
✓    Elektrische landterminals voor de zee- en binnenscheepvaart
✓    Toegangscontrole, geluidsinstallaties, CCTV en marifonie
✓    Baggerinformatiesystemen en waterbeheerssystemen
✓    Navigatiehulp en radarsystemen
✓    Havenverlichting en maritieme signalisatie

Systemen voor afstandmeting en gegevensverwerking op afstand

✓    On- en offshore Hydro meteorologische systemen bestaande uit sensoren, datawerving, logging en visualisatie
✓    On- en offshore navigatieapparatuur (AIS, VTS, radar, DGPS, ATIS en AWOS)
✓    On- en offshore maritieme signalisatie
✓    On- en offshore CCTV
✓    Zee-infrastructuur: gebouwen, datacenters, masten enz.
✓    Maritieme elektriciteit
✓    Maritieme communicatiemiddelen (VHF, UHF, 4G, 5G, ...)

Toepassing van hernieuwbare energie (windenergie en golfconversie)

EQUANS_Infrastructure de transport_Voies Navigeables_Ports

Onze referenties

Contact

Meer weten?

Contacteer onze expert!