Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Warmte- en koudenetten

Collectieve energiesystemen

Hoe verwarmen we de infrastructuur van morgen en verkleinen we onze impact op het milieu? Bij de oplossingen die EQUANS aanbiedt, zitten warmtenetten in de lift.

Warmtenetten zijn betrouwbaar, comfortabel, zuinig en ecologisch en bieden een oplossing voor de toekomst van onze industrieën, steden en gebieden. Zowel wat installatie als onderhoud betreft, beschikt EQUANS over een ruime expertise en talrijke referenties in de sector, of het nu gaat over de uitbouw van een net voor een bedrijvenpark, een ecowijk of een winkelcentrum.

Oplossingen voor de toekomst van onze industrieën, steden en gebieden

Warmtenetten werken op hernieuwbare of teruggewonnen energie en beperken zo de uitstoot van honderdduizenden tonnen CO2 in de atmosfeer per jaar.

EQUANS heeft een uitgebreide expertise in dit soort installaties. Bovendien stellen de synergiën binnen het bedrijf ons in staat om een complete service aan te bieden, van de installatie tot het onderhoud en het beheer, waarin alle disciplines worden geïntegreerd. Op dit moment beheren we meer dan 35 warmte- en/of koudenetten in de Benelux. De ontwikkeling van deze collectieve energiesystemen is een essentieel instrument voor de energietransitie.

EQUANS_Reseau de chaleur et de froid_Ecoquartiers
equans_reseau_de_chaleur_et_froid_5

Een groot centraal verwarmingssysteem voor meerdere gebouwen

Het warmtenet functioneert als een groot centraal verwarmingssysteem voor meerdere gebouwen, een wijk of zelfs een stad.

De verschillende gebouwen worden via een ondergronds leidingnet van warmte en/of koude voorzien. De energie is afkomstig van een of meerdere gecentraliseerde stookketels en wordt in de vorm van warm water uitgedeeld. Deze warmteproductie-eenheden werken 24 uur per dag en worden op industriële wijze beheerd om een maximaal thermisch rendement te bereiken.

De warmte wordt via een compact en stil individueel onderstation tussen het gemeenschappelijke warmtenet en het verwarmingscircuit van het gebouw naar de radiatoren of de vloerverwarming van elke eenheid gestuurd. Dit onderstation voorziet ook in de productie van warm water.

Uit verschillende hernieuwbare energiebronnen

In een warmtenet wordt de warmte lokaal geproduceerd. Dit is mogelijk met alle bestaande energiebronnen:

✓    Thermische energie op basis van warmtekrachtkoppeling

✓    Hernieuwbare energiebronnen: biomassa, geothermische energie, zonne-energie, houtenergie

✓    Recuperatie-energie uit afvalwarmte: verbranding van huishoudelijk afval, biogas, houtafval

Ook geothermische energie kan worden gebruikt voor de passieve koeling van gebouwen. Bij deze oplossing wordt de warmte van de gebouwen opgevangen om de grond via het warmtenet weer op te laden. Deze opwaartse spiraal zorgt voor gratis koeling en garandeert de goede werking van het geothermische systeem in de loop der jaren.

equans_reseau_de_chaleur_et_froid_2
equans_reseau_de_chaleur_et_froid_6

Energieprestaties en kostenbeheersing

Het warmtenet is een duurzame oplossing om de energie- en milieu-efficiëntie te verbeteren. Het biedt tal van voordelen:

✓    Vermindering van de CO2-uitstoot

✓    Kostenoptimalisatie

✓    Lagere energierekeningen

✓    Bundeling van behoeften

✓    Productie van lokale warmte uit een hernieuwbare energiebron

✓    Eenvoudige werking

✓    Betrouwbaarheid van de installaties

✓    Comfortabel en veilig voor de gebruikers

De oplossing om uw ecowijken van energie te voorzien

We spreken van een ecowijk wanneer een wijk of een groep gebouwen zodanig wordt ontworpen dat deze duurzamer is dan standaardconstructies.
Een ecowijk bouwen, betekent dat we een nieuw ecologisch urbanisme in de hand werken, waarbij beter samenleven gepaard gaat met milieu-uitdagingen en wooncomfort.

Dit comfort gaat onvermijdelijk hand in hand met verwarmingsinstallaties. Collectieve energiesystemen hebben heel wat voordelen. Prestaties en rentabiliteit, veiligheid, gemak, comfort, lage broeikasgasemissies enz.

EQUANS helpt u bij het ontwerp, de ontwikkeling en de financiering van uw toekomstige ecowijk. Onze knowhow op het gebied van duurzame steden en energietransitie, onze technische expertise inzake energie-efficiëntie van gebouwen en de vermindering van het verbruik zijn allemaal elementen die ons in staat stellen om innovatieve oplossingen 'as a service' voor ecowijken te ontwikkelen.

Wilt u meer weten over onze oplossingen voor ecowijken?

equans_reseau_de_chaleur_et_froid_4
eqauns heat system

Een warmtenet bestaat uit verschillende elementen:

✓    De stookketel: een of meerdere warmteproductie-eenheden.

✓    Transport- en distributieleidingen: het netwerk van primaire leidingen die de warmte naar onderstations vervoeren.

✓    Wisselstations: deze worden binnen de aangesloten gebouwen geïnstalleerd.

Een netwerk van 'secundaire' leidingen dat warmte in de vorm van warm water van de onderstations naar de warmteafgevers ('eindapparaten') in woningen of kantoren verdeelt.  

Gecentraliseerde koudenetten

Het stedelijke koudenet is een gecentraliseerd systeem dat sterk gekoeld water produceert en distribueert om zodoende een airconditioningcircuit te voeden en zo een groep gebouwen af te koelen. Een dergelijk net maakt het mogelijk om de behoeften te bundelen en het gebruik van individuele airconditioningsystemen, die minder ecologisch zijn, meer energie verbruiken en duurder zijn, te vermijden.

Het koudenet is een gesloten circuit dat perfect in de stedelijke omgeving is geïntegreerd, waarbij warmte uit gebouwen met behulp van afgiftestations wordt opgevangen. Vervolgens vervoert een netwerk van ondergrondse leidingen deze warmte naar een koelinstallatie die gebruikmaakt van lokale energiebronnen.

Koude kan ook worden geproduceerd met behulp van een warmte-koudepomp in combinatie met een ijsbuffersysteem dat aan een bestaand warmtenet wordt gekoppeld. Deze innovatieve installatie produceert tegelijkertijd koude en warmte.

De voordelen van het gecentraliseerde koudenet:

✓    Minder energieverbruik

✓    Minder CO2-uitstoot

✓    Verbetering van de energie-efficiëntie

✓    Minder waterverbruik

equans_reseau_de_chaleur_et_froid_7

Onze referenties

Contact

Meer weten over onze oplossingen?