Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

CHR Verviers: een nieuwe betrouwbare en energiezuinige koelinstallatie voor de bevoorrading van essentiële apparatuur

08 oktober 2020

EQUANS heeft een nieuwe koelunit geïnstalleerd bij CHR Verviers. Een betrouwbare en energiezuinige koelinstallatie die het ziekenhuis in staat stelt om essentiële apparatuur te bevoorraden maar die ook de uitstoot van 10 ton CO2 per jaar vermijdt.

De koude productie van CHR Verviers had het einde van zijn levensduur bereikt. De betrouwbaarheid van het systeem was onvoldoende en het ontbrak aan kracht. Terwijl het ziekenhuis zich uitbreidde en vernieuwde, groeide de behoefte aan koeling voor de airconditioning en van de medische voorzieningen. Een van de oude chillers is onlangs volledig vervangen door een nieuwe unit van 500kW. Deze vervanging werd uitgevoerd door EQUANS, die het project van A tot Z beheerde.

Betrouwbare en krachtige koelinstallatie

Een koelmachine werkt als een grote ketel. Het produceert gekoeld water dat via een hydraulisch netwerk door het hele ziekenhuis wordt verdeeld. Dit water zal de machines en apparatuur zoals MRI, radiologie, radiotherapie, coronaire angiografie of technische apparatuur zoals ventilatie-eenheden beleveren en koelen. De betrouwbaarheid ervan is dan ook van cruciaal belang. Door de steeds grotere behoeften van het ziekenhuis en de warmtepieken van afgelopen jaren (40°C in vergelijking met 32°C voordien) die de machines over hun grenzen heen duwden, had de CHR ook nood aan een krachtigere koelunit.

hopital verviers toits
hopital verviers toits

Globale oplossing

EQUANS is al 16 jaar aanwezig op CHR Verviers, dat nu deel uitmaakt van het ziekenhuisnetwerk van CHU Luik. De teams van EQUANS zijn er verantwoordelijk voor het onderhoud en de goede werking van de HVAC-installaties. Het ziekenhuis deed daarom een beroep op EQUANS voor de volledige vervanging van een koelmachine van 500kW: van de afhandeling van de unit op het dak van het ziekenhuis, tot de hydraulische en elektrische aansluitingen op de bestaande installatie, tot het updaten van de regeling die een elektrische en programmeeraanpassing vereist. Dit project was uiterst belangrijk voor het ziekenhuis, omdat de eenheid kritische installaties zoals de MRI, de scanner en de serverruimte voorziet. De CHR beschikt nu over een nieuwe, betrouwbaardere koelunit die minder energie verbruikt maar ook de uitstoot van 10 ton CO2 per jaar vermijdt.

Duurzame partner in energie-efficiëntie

Zoals de meeste zorginstellingen staat ook CHR Verviers voor grote uitdagingen op het gebied van klimaat en economie. Enerzijds is de gezondheidssector met zijn verouderde infrastructuur en energie-intensieve technische apparatuur een sector die enorm veel energie verbruikt.  Aan de andere kant staat het voor een economische uitdaging: de budgetten krimpen, terwijl de comforteisen voor de patiënt steeds strenger worden. Geconfronteerd met deze dubbele uitdaging wil EQUANS ziekenhuizen helpen hun operationele en energie-efficiëntie te verbeteren. Wij bieden onze expertise aan op verschillende gebieden: verbetering van het ziekenhuiscomfort, energiebeheer van gebouwen, operationele efficiëntie, lokale productie van hernieuwbare energie, installatie van milieuvriendelijke HVAC-systemen, etc. De teams van EQUANS zijn aanwezig in de meeste zorgcentra in België. EQUANS heeft onlangs onder andere energie-efficiënte en duurzame apparatuur geïnstalleerd bij de CHIREC ziekenhuisgroep in Brussel, het AZ Sint-Maarten in Mechelen en CHR Namen.

installation froid chr verviers
500 kW
Vermogen van de nieuwe koelunit van de CHR van Verviers.
10 ton CO2/jaar
Vermeden dankzij de nieuwe koelinstallatie.
300 kW
Beschikbare vermogensreserve voor toekomstige behoeften.
500 kW
Vermogen van de nieuwe koelunit van de CHR van Verviers.
10 ton CO2/jaar
Vermeden dankzij de nieuwe koelinstallatie.
300 kW
Beschikbare vermogensreserve voor toekomstige behoeften.
Contact

Meer informatie over de energiediensten van EQUANS in de gezondheidszorg?

Nieuws

Zie ook

Nieuws

Equans draagt bij aan het nieuwe gebouwencomplex The Wings

Nieuws

Koeltechnieken in de voedselindustrie

Garantir la bonne gestion climatique dans votre production