Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Waterbehandeling

Waken over de waterkwaliteit

In het licht van de demografische groei, de klimaatproblemen en de risico's van microverontreiniging is zuiver water op wereldschaal een grote uitdaging geworden. Met zijn ervaring en expertise in waterbeheer helpt EQUANS industriële bedrijven en waterbeheerders hun economische, sociale en ecologische uitdagingen aan te gaan. Behandelingsinstallaties, ontgiftingsprocessen, zuiveringssystemen, pompstations ... Wij werken aan alle installaties die te maken hebben met de watercyclus. Onze missie? U globale en innovatieve oplossingen aanreiken die de waterkwaliteit optimaliseren, uw kosten verlagen en aan de strengste normen voldoen.

Water treatment

Rivierwater zuiveren

Veel waterlopen die 30 jaar geleden zwaar vervuild waren, zijn nu weer aantrekkelijk voor dieren en planten, voor mensen in hun vrije tijd en als leefomgeving. EQUANS bouwt al sinds het begin van de jaren 1980 waterzuiveringsstations. Het draagt bij tot deze ontwikkeling door zijn expertise in de behandeling van afvalwater tot uw dienst te stellen. Nieuwbouw of renovatie? Onze hooggekwalificeerde ingenieurs en technici ondersteunen u in alle fasen van uw project!

Schroefpompen, stroomgebieden, tunnels ... Indien nodig voegen we een regenwaterpompstation aan uw proces toe.

Ons doel? Uw behandelingsproces efficiënter maken, volgens de strengste normen inzake veiligheid en kwaliteit. En dat met een constante focus op de energie-efficiëntie van uw installaties.

De kwaliteit van drinkwater waarborgen

De eisen voor de productie van drinkwater zijn nog strenger dan die voor rivierwater. De behandeling en de analyses van het water omvatten zeer specifieke processen en zuiveringstechnieken.
Ook hier helpt EQUANS u met het ontwerp, de installatie, de inbedrijfstelling en de exploitatie van uw elektromechanische installaties. Wij werken aan alle soorten installaties en hebben al talrijke geslaagde projecten op ons palmares. Denk maar aan meetkamers, voorbehandeling, filtratie, desinfectie, maar ook uv-behandeling om de meest schadelijke bacteriën in het water te doden, en waterverzachters om kalk uit het grondwater te halen.

De watervoorraden beschermen

Wij zijn voortdurend op zoek naar nieuwe en efficiëntere processen en behandelingen, en strijden mee tegen waterschaarste.

Op korte termijn is het de uitdaging om drinkwater te produceren uit afvalwater of zeewater te ontzilten om onze kustregio en de industrieën in de buurt van havens te bevoorraden. In nauwe samenwerking met onze klanten en partners werken wij aan verschillende projecten in dit domein.

Onze ambitie? De overgang naar duurzamer waterverbruik versnellen.

De industriële watercyclus beheren

Afvalwater ontgiften, gedemineraliseerd water produceren, proceswater recycleren in een gesloten circuit ... EQUANS ondersteunt ook industriële bedrijven waarbij waterbeheer geen kernactiviteit vormt, maar die wel grote hoeveelheden water verbruiken (zoals de chemische, voedings- of luchtvaartsector).

In dat geval is het essentieel om een betrouwbare partner te vinden voor het beheer en onderhoud van uw installaties. Onze teams kunnen uw zuiveringsstation exploiteren door op zoek te gaan naar de beste afstemming tussen uw exploitatievergunning en de milieunormen. Voor fysisch-chemische of biologische analyses beschikken wij intern over verschillende chemici die dagelijks controleren of de lozingsnormen worden nageleefd. Ons doel? Een efficiënte waterbehandeling voor optimale kosten garanderen.

pool_water_treatment_Equans

Zwembadwater behandelen

Baat u een zwembad of wellnesscentrum uit? Neem gerust contact op met EQUANS!

Wij werken aan particuliere en openbare zwembaden en hebben een speciaal laboratorium. Bovendien hebben we vele jaren ervaring in de exploitatie van waterruimten. We controleren en analyseren de waterkwaliteit en zien toe op de hygiëne en de naleving van eisen met betrekking tot comfort, watertemperatuur of geurbestrijding.

Onze teams zorgen ervoor dat uw installaties voldoen aan de geldende voorschriften, zodat uw bezoekers in alle veiligheid kunnen ontspannen.

Onze expertise ten dienste van de sector voor waterbehandeling

Onze referenties

Contact

Meer weten?

Contacteer onze expert!

Rudy Huybrechts

Section Manager