Openbaar bestuur

Referenties

Meer dan 25 jaar technisch beheer en energiebeheer voor het Justus Lipsiusgebouw in Brussel: een geslaagde langetermijnsamenwerking

Referenties

Hightech-crisiscentrum voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Referenties

Rationeel energiebeheer in het Europa-gebouw