Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

VMM: Geautomatiseerde afstandsbewakingssysteem voor de waterbeheersing in Vlaanderen

1 december 2022

Op de grotere onbevaarbare waterlopen is de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) verantwoordelijk voor het bewaken en bijsturen van de waterpeilen. Zo worden overstromingen en droogte zoveel mogelijk voorkomen. Deze installaties, zoals gecontroleerde overstromingsgebieden, stuwen en pompgemalen, zijn geografisch verspreid over de 5 provincies in Vlaanderen. Met een afstandsbewakingssysteem kan de VMM dit grote patrimonium efficiënt beheren. Er kan kort op de bal gespeeld worden bij problemen en de verplaatsingen zijn minimaal. 

Ons Automation-team staat sinds 2010 in voor de vernieuwing, uitbreiding en onderhoud van het afstandsbewakingssysteem. Momenteel bewaakt Equans met het systeem 215 installaties.

De vernieuwing en uitbreiding van het afstandsbewakingssysteem gaat al even terug in de tijd. In de provincies Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant startte de uitrol in 2010 met de noodzakelijke vervanging van het oude systeem. In 2017 volgden Oost- en West-Vlaanderen. Sinds de uitrol tot vandaag voerde Equans werkzaamheden uit. Daarbij werden een honderdtal installaties die voordien niet bewaakt werden, ook gekoppeld aan het afstandsbewakingssysteem.

In realtime en 24/7

De afstandsbediening capteert 24/7 in realtime informatie uit de 215 lokale installaties en centraliseert ze in een beveiligd visualisatiesysteem. Dat visualisatiesysteem   garandeert een maximale uptime zonder dataverlies. Zo hebben de operatoren meer dan 50.000 actuele datagegevens ter beschikking om  de juiste beheersmaatregelen te nemen.

Met dit systeem staat de klant centraal. Gebiedsbeheerders kunnen vanop kantoor, van thuis uit of vanop het terrein met de juiste inzichten proactief het best reageren om de waterpeilen te beheersen en zo overstromingen en droogte te voorkomen. Een alarmcentrale verwittigt  de VMM-medewerkers automatisch wanneer er een probleem is met de installatie of de waterpeilen. Bij kritische installaties zorgen camera’s voor beeldmateriaal dat VMM-medewerkers in het bewakingssysteem kunnen bekijken

Om het systeem efficiënt te kunnen gebruiken, organiseerden we opleidingen voor de operatoren en de onderhoudsmedewerkers van de VMM. 
 

Het systeem groeit mee

Het visualisatiesysteem geeft op elk moment een totaalzicht over het patrimonium en groeit mee met de noden. Het integreert naadloos alle bestaande én nieuwe installaties zodat initiële investeringen blijven renderen. Hierdoor kunnen op elk moment de reikwijdte en de functionaliteiten van het afstandsbewakingssysteem vlot uitgebreid worden.

Er zijn in heel Vlaanderen 215 installaties gekoppeld aan de afstandsbediening. De VMM kan met minimale inzet van operatoren deze systemen voor waterbeheersing, verspreid over heel Vlaanderen, bewaken.

Via heldere rapporten of een dashboard op maat bereikt de info de juiste personen op het juiste moment. Zo gebruiken de hydrologen de waterpeilen om hun modellen te voeden en de analyse ervan drijft zo andere processen aan. 

Met de hulp van onze permanentiedienst garanderen we het hele jaar door en 24/7 bedrijfszekerheid vanaf de koppeling van de lokale installaties tot aan de afstandsbediening. Waarschuwingen, voorspellingen, analyses geven heldere inzichten. Ideaal om de installaties te beheren én slimme keuzes te nemen op vlak van onderhoud. Dit resulteert in een langere levenscyclus en een maximale beschikbaarheid.

Contact

Meer weten over onze oplossingen voor afstandsbewaking?