Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Lokale en gedecentraliseerde energieproductie in Chimay

15 september 2020

EQUANS gebruikt LNG om aan de energiebehoeften van een boerderij gelegen in een wit gebied te voldoen. Een primeur in België.

Vloeibaar aardgas (Liquid Natural Gas) als alternatief voor “gewoon” aardgas? Dit is een innovatief, koolstofarm en weinig vervuilend idee. Om gemeenten, bedrijven, overheden of gegroepeerde woningen in witte gebieden te voorzien van energie, d.w.z. gebieden die niet bediend worden door de infrastructuur van het aardgasnet, biedt EQUANS globale en op maat gemaakte oplossingen. Op de boerderij van de Albatros-Poteaupré in Chimay hebben onze teams een nieuwe installatie ontworpen die warmte produceert, zelf elektriciteit opwekt (via twee warmtekrachtkoppelingseenheden) en met op termijn een eigen CNG station.

Probleem van de witte gebieden

De boerderij van de Albatros-Poteaupré is een complex van meerdere hectaren groot waar mensen met een geestelijke handicap verblijven en begeleid worden. Gevestigd in een wit gebied – zoals vaak het geval is sommige delen van Henegouwen, Namen of de provincies Luxemburg en Luik – ondervond de klant moeilijkheden om een ecologische en economische oplossing te vinden om aan de energiebehoeften van zijn vele infrastructuren te voldoen: hoofdgebouw, werkplaatsen, keukens, een winkel die openstaat voor het grote publiek, zones voor tuinbouw of kleine veeteelt, enz.

usine popautre chimay
usine popautre chimay

50% energiebesparing

Dankzij de expertise en de ambitie om leider te worden in de koolstofarme transitie, hebben de teams van EQUANS een innovatieve en duurzame oplossing voor zelfopwekking van elektriciteit  geïmplementeerd. Het doel? Ervoor zorgen dat de boerderij van de Albatros-Poteaupré 50% energie bespaart ten opzichte van de referentiesituatie (stookolie & elektriciteit).

Wat is LNG?

Om een dergelijke besparing te kunnen realiseren, hebben onze teams ervoor gekozen om LNG als energiebron te gebruiken. LNG is vloeibaar aardgas (methaan CH4) dat wordt verkregen door het gas op een zeer lage temperatuur te brengen. Het stoot weinig CO2 en vervuilende stoffen (zoals fijne stofdeeltjes) uit en is gemakkelijk te vervoeren per vrachtwagen. Het wordt in een cryogene opslagtank op een temperatuur onder -162°C gehouden en wordt vervolgens in warmtewisselaars opgewarmd om zo het distributienet te bevoorraden wanneer de installaties gas nodig hebben. LNG is tot 600 keer compacter dan aardgas, kan in grote hoeveelheden worden opgeslagen in een kleine ruimte en kan gemakkelijk worden gecombineerd met andere installaties (warmtekrachtkoppeling, LNG-tankstation, enz.).

usine popautre chimay
usine popautre chimay

Globale oplossing

In eerste instantie zal het LNG-station, dat op het terrein van de boerderij van de Albatros-Poteaupré staat, een warmtedistributienet van 650 meter lang bevoorraden, evenals de warmtekrachtkoppelingseenheden. Om het beste rendement te bieden, zal EQUANS de hoofdketel verder uitrusten met twee warmtekrachtkoppelingseenheden die elektriciteit zullen produceren tot 200 MWh/jaar maar ook warm water en extra warmte. In een tweede fase zullen de installaties ook een mini-CNG-station (Compressed Natural Gas) bevoorraden, om een volledige vloot CNG-voertuigen van brandstof te voorzien.

Minder CO2-uitstoot

Deze combinatie is goedkoper en energie-efficiënter dan “conventionele” oplossingen en zorgt voor een daling van de de CO2-uitstoot met 19%, wat overeenkomt met 64 ton CO2 per jaar (ofwel de jaarlijkse uitstoot van 32 dieselauto’s). EQUANS is van plan om op termijn fossiele LNG-volumes om te zetten in bio-LNG (‘hernieuwbaar’ gas), wat de jaarlijkse CO2-besparing op 328 ton zal brengen. De initiatiefnemers van het project zijn uiterst tevreden met dit ecologische en maatschappelijk verantwoorde boerderijproject. Door het energieverbruik van hun gebouwen onder controle te houden, dragen ze ook bij aan hun eigen energietransitie.

usine popautre chimay
schema Chimay
650 m
warmtedistributienet
715
oppervlakte dat verwarmd en voorzien wordt in elektriciteit
45
dagen autonomie van het LNG-station
650 m
warmtedistributienet
715
oppervlakte dat verwarmd en voorzien wordt in elektriciteit
45
dagen autonomie van het LNG-station
Contact

Meer info over onze lokale en gedecentraliseerde energieoplossingen?

Nieuws

Zie ook

Nieuws

Equans draagt bij aan het nieuwe gebouwencomplex The Wings