Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Equans verduurzaamt de koelsystemen van Brouwerij De Halve Maan

9 november 2022

Brugse Zot, Brugs Witbier of Straffe Hendrik: ’t zijn stuk voor stuk bekende bieren die gebrouwen worden in de Brugse stadsbrouwerij de Halve Maan. Voor de bottelarij die zich net buiten het centrum bevindt, ontwierp én installeerde Equans een HVAC-installatie en een koelsysteem van 300 kW op basis van ammoniak dat een secundair circuit met glycol koelt. Hiermee timmert de Halve Maan verder aan een duurzame bedrijfsinfrastructuur, klaar voor de toekomst.

De brouwactiviteiten van de Halve Maan vinden nog steeds plaats in het historische Brugse stadscentrum, maar de bottelarij bevindt zich al enkele jaren buiten de stad. Een ruim 3 kilometer lange pijplijn transporteert ondergronds het gerstenat van brouwerij naar bottelarij. 

Koelsysteem met ammoniak

De Equans afdeling dat gespecialiseerd is in industriële koeling realiseerde een glycol koelsysteem op basis van ammoniak met een koelvermogen van 300 kW, wat het een economisch interessante keuze maakt met het oog op de toekomst. Deze installatie kan later eenvoudig uitgebreid worden tot 600 kW. Het secundair koelcircuit met monopropyleenglycol met een temperatuur van -5°C bevoorraadt verschillende procestoepassingen. Sommige van die toepassingen koelen rechtstreeks met glycol, voor andere processen zoals het HVAC-systeem wordt ijswater gekoeld met de glycol.

Aparte kringen met een mengregeling staan in voor specifieke temperaturen voor de verschillende brouw- en bottelprocessen, gaande van de bewaring van het bier in de CCT-opslagtanks met koelmantel aan -1°C. Modulerende regeling van zuig- en persdruk zorgen voor een optimaal rendement van de koelinstallatie. De warme kamer van 22°C voor hergisting op de fles wordt verwarmd met recup warmte van de koelinstallatie.

Ecologische aanpak én veiligheid

Door de steeds strenger wordende F-gassenreglementering, opteerde de brouwerij voor een duurzame aanpak met het natuurlijke koelmiddel ammoniak. Het secundaire indirecte koelsysteem met glycol biedt extra flexibiliteit voor de complexe installatie die verschillende debieten en temperaturen vereist. Daarenboven biedt een indirect koelsysteem maximale veiligheid, er kan op die manier geen ammoniak in het bier terecht komen. Proviron-glycol met voedingskwaliteit heeft een groene kleur waardoor een lek ook makkelijker traceerbaar is. Tijdens het brouwproces treedt er immers veel condensvorming op, waardoor een occasioneel lek niet altijd vlot te vinden zou zijn.

Verder wordt het afvalwater gezuiverd voor hergebruik. Tijdens dit proces wordt biogas gewonnen uit het afvalwater dat vervolgens dient voor de stoomproductie. Daarnaast wordt de verwarming van het gebouw gevoed op basis van restwarmte door warmterecuperatie.

Monitoring en onderhoud

Equans staat eveneens in voor het onderhoud en beheer van de installatie. De brouwerij monitort het systeem via gevisualiseerde parameters die gelogd worden. Gaat er een alarm af? Dan contacteert de brouwerij de technische dienst van Equans. In het onderhoudscontract, staat een periodiek onderhoud beschreven. Door het op afstand monitoren en eerstelijns ingrijpen wordt de CO2-voetafdruk van de koeling sterk verminderd alsook de TCO (total cost of ownership).

3 km glasvezelnetwerk

De eerste contacten tussen Equans en De Halve Maan vonden plaats eind 2019, de operationele koeling werd opgestart in mei 2021. Equans was eerder al actief binnen dit project. In 2017 werd de pijpleiding aangelegd tussen de brouwerij in het centrum en de bottelarij net buiten de stadskern. Equans plaatste toen bijkomend 3 km glasvezelnetwerk tussen de brouwerij en de bottelarij. Recent nog verzorgde Equans een uitbreiding van dit glasvezelnetwerk.

Contact

Meer weten over onze oplossingen?