Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Energieprestatiecontract

Uw garantie op energie-efficiëntie en kostenbesparing

De oplossing om uw verbruik langdurig te verminderen

Met het energieprestatiecontract (EPC) willen we uw energieverbruik op lange termijn verlagen. We investeren in energiebesparende maatregelen voor uw gebouw en zorgen voor het verbeteren van het beheer van uw technische installaties.

Wat is een energieprestatiecontract?

In het kader van een EPC delegeert u het energiebeheer van uw gebouwen volledig aan EQUANS. Wij zetten ons in om hun energieverbruik op lange termijn te verminderen. Uw investering wordt snel terugverdiend door energiebesparing en blijft rendabel na afloop van het contract. Als de vooropgestelde besparingsgaranties niet behaald worden, betaalt ENGIE solutions u het verschil terug.

Een combinatie van verschillende oplossingen

Een CPE combineert doorgaans meerdere oplossingen en kan betrekking hebben op verwarming, verlichting, airconditioning, lokale en hernieuwbare energieproductie, enz. Zo garanderen we een vermindering van het verbruik, maar ook van de CO2-uitstoot.

employé equans

De grote principes van een EPC

 • Besparingsgarantie met bonus-malusprincipe
  Met een EPC garanderen wij een energiebesparing gedurende de hele looptijd van het contract. Het is een resultaatsverbintenis: als de vooropgestelde besparingsgaranties niet behaald worden, betaalt EQUANS u het verschil terug. Worden er betere energieresultaten geboekt, dan delen we de winst. We hebben dus dezelfde belangen: zoveel mogelijk besparen op uw energieverbruik. 
 • Volledige ontzorging van uw energiebeheer
  U heeft één partner hebt voor uw hele energiebeheer: wij staan in voor de analyse, de implementatie en de opvolging van de besparingsmaatregelen en voor het dagelijkse onderhoud en beheer van uw technische installaties. 
 • Aanpak op uw maat op basis van een audit
  Op basis van een audit bepalen we welke technieken aangepakt moeten worden om tot een ideale energie performantie te komen: verwarming, koeling, verlichting, ventilatie, enz. Een EPC is een evenwichtsoefening met als belangrijkste factoren energiebesparing, financiële impact, risicobeheer en contractduur.
 • Een financieringsoplossing voor uw project
  De financiering van de besparingsmaatregelen kan op twee manieren. Of u betaalt alle werkzaamheden die nodig zijn om de energiebesparing te realiseren zelf, of de financiering gebeurt via ENGIE solutions. De investeringen worden terugbetaald met wat u aan besparingen realiseert. 
 • Méér dan alléén besparen
  Met een EPC zult u niet alleen uw energiekosten onder controle kunnen houden. Het is ook een manier om de steeds ambitieuzer wordende objectieven voor verlaging van de CO2-uitstoot te behalen. En bovendien gaat het comfort van uw gebouwen erop vooruit.

In vier stappen naar energie-efficiëntie

Het EPC is een overeenkomst waarbij u het energiebeheer van uw gebouwen volledig uitbesteedt. EQUANS zorgt voor alles : vanaf de voorstudie tot en met de implementatie, het onderhoud en de opvolging van uw verbruik.

1. Energie-audit

EQUANS neemt uw energieverbruik en infrastructuur grondig onder de loep en presenteert z’n bevindingen in een rapport. We berekenen hoeveel energie u kunt besparen en lijsten op welke maatregelen nodig zijn om de besparing te realiseren.

2. Resultaatsverbintenis

Het vooropgestelde energieverbruik wordt de basis voor het bonus-malus-principe. Halen we de doelstelling niet, dan betalen we u het verschil terug. Boeken we betere resultaten, dan delen we de winst.

3. Implementatie

We zorgen ervoor dat alle afgesproken besparingsmaatregelen geïmplementeerd worden. EQUANS staat in voor de aanpassing van uw installaties en voert alle nodige werkzaamheden uit.

4. Monitoring en onderhoud

EQUANS onderhoudt uw installaties en monitort uw energieverbruik gedurende  de looptijd van het EPC. Op jaarlijkse basis berekenen ze in hoeverre de vooropgestelde resultaten behaald worden en bespreken ze samen met u de mogelijke aanpassingen voor verbeteringen.

Naar een koolstofneutrale toekomst in België

salle hopital namur
Steden en infrastructuren

Jaarlijkse energievermindering van 15,5% bij CHR Namen

Via een Energieprestatiecontract (EPC) laat EQUANS het jaarlijkse energieverbruik van het ziekenhuis dalen.

Onze referenties

 • Nieuws

  Jaarlijkse daling van het energieverbruik met 15,5% bij CHR Sambre et Meuse

Ontdek het potentieel van het EPC!

Contacteer ons en ontvang een offerte op maat aangepast aan de behoeften van uw Gebouw

Slechts één bestand.
5 MB limiet.
Toegestane types: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.