Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Wegennet en mobiliteit

men in tunnel
Equans - Solution réseau routier

✓ Intelligente transportsystemen (ITS)

ITS zijn innovatieve technologische systemen die verschillende diensten en instrumenten in de stad (camera's, allerlei sensoren, dynamische tekstborden enz.) koppelen aan verschillende vervoerswijzen (auto, tram, metro enz.) en aan software voor verkeersbeheer. Dankzij ITS kunnen burgers bijvoorbeeld gedetailleerd en in real time informatie krijgen over de verkeerssituatie, zodat ze hun route kunnen aanpassen.

✓ Dynamisch verkeersmanagement (DVM)

Slimme digitale verkeersborden geven bestuurders in real time informatie over de rijstrook waarop ze zich bevinden, over reistijden of over alternatieve routes in geval van een ongeval.

✓ Dynamische tekstborden (VMS)

VMS-borden hangen meestal boven de rijbanen van snelwegen om bestuurders te informeren over verschillende gebeurtenissen die van invloed kunnen zijn op hun traject. Dankzij hun oppervlak en de geïntegreerde ledtechnologie is het mogelijk om zowel symbolen als tekst weer te geven.

✓ Slimme verkeerslichten

Dankzij de informatie die elektronische sensoren in de rijbaan doorgeven, kunnen slimme verkeerslichten de verkeersdrukte analyseren en op basis daarvan op groen of rood springen.

✓ Parkeergeleidings-systemen

Met behulp van elektronische borden leiden dynamische parkeergeleidingssystemen bestuurders naar vrije parkeerplaatsen, rekening houdend met de verkeersdrukte.

✓ ANPR-camera’s

ANPR staat voor 'Automatic Number Plate Recognition', oftewel 'automatische herkenning van kentekenplaten'. Deze camera's kunnen geseinde voertuigen volgen, controleren wie een lage-emissiezone binnen rijdt en zelfs sluipverkeer dwarsbomen.

✓ CCTV- en AID-camera's

CCTV-camera’s en AID-camera's (automatische detectie van ongevallen) worden ingezet om incidenten op de weg of in tunnels te melden, rook te detecteren of de drukte in een bepaalde zone te controleren. Met deze camera's worden zones bewaakt en bewegingen nagetrokken.

signage on motorways
man repairing traffic light
tunnel maintenance
man installing surveillance camera