Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Wegennet en mobiliteit

De mobiliteit en veiligheid van de gebruikers verbeteren

Zorgen voor vlot verkeer en meer verkeersveiligheid, 'slimme' technologieën invoeren en de ontwikkeling van nieuwe gebruiksmogelijkheden ondersteunen, het zijn grote uitdagingen voor steden en regio's.

Van snelheidscontroles, straatverlichting en de modernisering van tunnels tot oplaadinfrastructuur voor voertuigen en slimme mobiliteitssystemen … Voor het beheer van wegen en mobiliteit zijn veel technische vaardigheden nodig! En die hebben wij.

Daarbij komt nog eens dat we met gemak inspelen op de nood aan eenvoud en spaarzaamheid. EQUANS beheerst al deze vakgebieden om samen met zijn klanten de wegennetten en de mobiliteit van morgen voor te bereiden.

men in tunnel

Wegeninfrastructuur, tunnels en parkings

EQUANS is al meer dan 50 jaar actief op de infrastructuurmarkt. Het ondersteunt zijn klanten in al hun behoeften aan elektromechanische apparatuur voor wegen en openbare infrastructuren zoals tunnels en parkings.

Verlichting, ventilatie, automatisering van technische installaties, veiligheidssystemen, brandpreventie ... Wij treden op als één aanspreekpunt en staan niet alleen in voor de uitvoering, maar ook voor de coördinatie van deze verschillende technieken. Om een optimale ondersteuning te garanderen, zorgen wij voor opvolging en onderhoud op maat en op lange termijn. Onze technici komen de klok rond tussen, op en langs wegen, in tunnels en op parkeerterreinen.

Smart mobility: een compleet aanbod 'slimme' oplossingen

Equans - Solution réseau routier

1. ANPR & trajectcontrole
2. Roodlicht- en snelheids camera’s
3. Camerasystemen
4. Tunnelverlichting
5. Tunnelventilatie
6. HS- en LS-tunnelinstallaties
7. Afsluitsystemen
8. DVM (Dynamisch verkeers management)
9. Intercom-installaties
10. Pijl-kruisborden

11. Parkeergeleiding
12. Cloud/Smart Infra/IOT
13. Draadloze communicatie (wifi/Bluetooth)
14. Vehicle to vehicle communication
15. Mobiele apps weggebruiker
16. Openbare verlichting
17. Laadinfrastructuur elektrische voertuigen
18. Contourverlichting
19. Controlecentrum

Er zijn verschillende technologieën die het verkeer optimaliseren, de CO2-uitstoot verminderen en de levenskwaliteit en veiligheid van de gebruikers in steden en op de wegen verbeteren.
Dankzij zijn technische expertise in de infrastructuursector kan EQUANS een reeks slimme en globale mobiliteitsoplossingen aanbieden die de mobiliteit in steden helpen te verbeteren.

✓ Intelligente transportsystemen (ITS)

ITS zijn innovatieve technologische systemen die verschillende diensten en instrumenten in de stad (camera's, allerlei sensoren, dynamische tekstborden enz.) koppelen aan verschillende vervoerswijzen (auto, tram, metro enz.) en aan software voor verkeersbeheer. Dankzij ITS kunnen burgers bijvoorbeeld gedetailleerd en in real time informatie krijgen over de verkeerssituatie, zodat ze hun route kunnen aanpassen.

✓ Dynamisch verkeersmanagement (DVM)

Slimme digitale verkeersborden geven bestuurders in real time informatie over de rijstrook waarop ze zich bevinden, over reistijden of over alternatieve routes in geval van een ongeval.

✓ Dynamische tekstborden (VMS)

VMS-borden hangen meestal boven de rijbanen van snelwegen om bestuurders te informeren over verschillende gebeurtenissen die van invloed kunnen zijn op hun traject. Dankzij hun oppervlak en de geïntegreerde ledtechnologie is het mogelijk om zowel symbolen als tekst weer te geven.

✓ Slimme verkeerslichten

Dankzij de informatie die elektronische sensoren in de rijbaan doorgeven, kunnen slimme verkeerslichten de verkeersdrukte analyseren en op basis daarvan op groen of rood springen.

✓ Parkeergeleidings-systemen

Met behulp van elektronische borden leiden dynamische parkeergeleidingssystemen bestuurders naar vrije parkeerplaatsen, rekening houdend met de verkeersdrukte.

✓ ANPR-camera’s

ANPR staat voor 'Automatic Number Plate Recognition', oftewel 'automatische herkenning van kentekenplaten'. Deze camera's kunnen geseinde voertuigen volgen, controleren wie een lage-emissiezone binnen rijdt en zelfs sluipverkeer dwarsbomen.

✓ CCTV- en AID-camera's

CCTV-camera’s en AID-camera's (automatische detectie van ongevallen) worden ingezet om incidenten op de weg of in tunnels te melden, rook te detecteren of de drukte in een bepaalde zone te controleren. Met deze camera's worden zones bewaakt en bewegingen nagetrokken.

DBFM(O)-projecten: een globale visie en een geïntegreerde aanpak

EQUANS is een belangrijke speler in grote DBFM(O)-projecten [Design – Build – Finance – Maintain – Operate], en dat zowel in de wereld van transportinfrastructuur als de dienstensector.

Dankzij onze transversale technische expertise leiden wij uw projecten van a tot z in goede banen – van ontwerp en financiering tot de bouw en het beheer van uw infrastructuur.

Met een DBFM(O)-formule kiest u in uw bouwproject voor de duurzaamheid, kwaliteit en beschikbaarheid van uw nieuwe infrastructuur, maar ook en vooral voor een resultaatverplichting van EQUANS op lange termijn. Deze beheersformule omvat elk aspect van het beheer en onderhoud (vanaf de ontwerpfase), en garandeert zo de gewenste resultaten.

signage on motorways

Onze oplossingen

Elektromechanische apparatuur op wegen en in voertuigen

✓    Identificatie, classificatie en telling van voertuigen
✓    Smart lighting met leds, architectuur- en sportveldverlichting
✓    Verkeersregelaars voor driekleurige lichtseininstallaties
✓    Verkeerscamera's (CCTV – AID – ANPR)
✓    Systemen voor snelheidscontrole (snelheid – rode lichten – Point-to-Point)
✓    Glasvezelnetwerk en radiofrequente communicatie
✓    Informatieborden en ledborden met dynamische boodschappen
✓    ITS: sensoring, OBU, backoffice, C-Roads, smart city (IoT), LEZ
✓    Weight in motion
✓    Automatisering en toezicht
✓    Long Term Maintenance

man repairing traffic light
tunnel maintenance

Elektromechanische uitrusting voor kunstwerken (tunnels, parkings enz.)

✓    ECFM (verlichting, ventilatie, aandrijfkracht)
✓    Installatie van radio- en stralingskabels
✓    Rookafzuiging en CO2-detectiesysteem
✓    Pompinstallaties
✓    Brandblussystemen
✓    Signalisatie
✓    Identificatie, classificatie en telling van voertuigen
✓    Automatisering en toezicht
✓    Detectie- en bewakingscamera's
✓    Informatieborden
✓    Noodgeneratoren
✓    Long Term Maintenance

Systemen voor veiligheid en brandbestrijding

✓    Signalisatie
✓    Toegangs- en inbraakcontrole
✓    Telefonie, radio-installatie
✓    Identificatie, classificatie en telling van voertuigen
✓    Automatisering, monitoring, ITS en toezicht
✓    Detectie- en bewakingscamera's
✓    Informatieborden
✓    Noodgeneratoren in het geval van stroomuitval
✓    Kabels en leidingen leggen

man installing surveillance camera

Onze referenties

Contact

Meer weten?

Contacteer onze expert!