Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Oosterweelverbinding: de nieuwe grote infrastructuurwerf voor EQUANS

06 januari 2021

In juni heeft Lantis aan EQUANS de opdracht gegund voor de technische installaties van de zes tunnels van de nieuwe Oosterweelverbinding op de rechteroever van de Schelde in Antwerpen. Onze teams zijn verantwoordelijk voor het ontwerp, de uitvoering en het onderhoud van de installaties. De engineeringsfase in samenwerking met ENGIE Tractebel is onlangs van start gegaan.

De teams van EQUANS zijn recent gestart met het volgende groot mobiliteits- en infrastructuurproject, beter gekend als de Oosterweelverbinding. Dankzij enkele belangrijke ingrepen wordt de Antwerpse Ring rondgemaakt. Verschillende verkeersknooppunten rond de stad worden met elkaar verbonden met tunnels en sleuven met als doel de mobiliteit en de leefbaarheid binnen en rond Antwerpen te verbeteren. De nieuwe Scheldetunnel maakt hier deel van uit en ontsluit als het ware de ring rond Antwerpen. EQUANS is er verantwoordelijk voor de Verkeers- en Tunnel Technische Installaties (VTTI) waarvan het ontwerp reeds gestart is. In de beginfase van dit groot en complex project, heeft EQUANS namelijk een beroep gedaan op de expertise en ondersteuning van zusterbedrijf ENGIE Tractebel voor de engineering. EQUANS zal dit project samen met  Jacops/Vandenberg en Deckx in Joint venture vorm aanpakken.

Wat houdt de VTTI in?

EQUANS neemt zowel het ontwerp als de uitvoering en het onderhoud van alle technische installaties van de zes verkeerstunnels van de Oosterweelverbinding voor zijn rekening nl. de Scheldetunnel, de twee Kanaaltunnels, de Onderkruising Albertkanaal, de Luchtbaltunnel en de Schijnpoorttunnel. Deze opdracht omvat de technieken voor energieverdeling, verlichting, ventilatie, verkeerssignalisatie, communicatie, video bewaking, pompinstallaties, brandbeveiliging, rookextractie, brandleidingen, mistsystemen… Kortom alles wat met elektriciteit, luchtverplaatsing of water te maken heeft. Dit alles uitgerust met een besturingssysteem dat gekoppeld is aan het controlecentrum van het Agentschap Wegen en Verkeer. De ruwbouwwerken aan de tunnels worden uitgevoerd door de tijdelijke maatschap COTU, bestaande uit BESIX, BAM Contractors, DEME en Jan De Nul. EQUANS gaat eerst van start met de werken aan de Scheldetunnel aansluitend op de werken op Linkeroever. Nadien zijn de vijf tunnels op Rechteroever aan de beurt.

Ouvrier branchant des installations dans le tunnel
Illustration du projet de liaison Oosterweel

Organisatorische uitdaging

EQUANS heeft na gunning sedert juni 2020 het ontwerp en de engineering doorgestart en voorziet de effectieve start op het bouwterrein vanaf 2024. Voor het totaalproject voorziet EQUANS een engineeringsfase van drie jaar, een fabricageperiode van twee jaar en een uitvoerings- en testfase van drie jaar. Dat betekent toch een totale doorlooptijd van acht jaar, gevolgd door een onderhoudscontract van 10 jaar. Het Oosterweelproject is voor EQUANS een van de grootste contracten ooit. Op de piek zullen er 500 à 600 mensen ingeschakeld worden in verschillende tunnels tegelijk. Het zal dus een belangrijke organisatorische uitdaging zijn.

Inspelen op de digitale evolutie

EQUANS streeft ernaar voorop te blijven lopen in de technologie op het gebied van technische installaties. Neem nu de grote signalisatieborden op snelwegen: naarmate de digitale mogelijkheden toenemen zal steeds meer informatie rechtstreeks in de wagen toekomen en zullen de wagens zelf een pak intelligenter zijn en in staat zijn om zelf beslissingen of suggesties aan de bestuurder te maken. Communicatieplatformen met de wagen en tussen de wagens zullen steeds belangrijker worden en evolueren elke dag. Een deel van onze opdracht is ook om samen met Lantis te bekijken hoe we op die evoluties kunnen inspelen.

Illustration 3D d'un tunnel du projet de liaison Oosterweel
Personnes se promenant dans la nature

Expertise in grote mobiliteitsprojecten

EQUANS is een erkende speler op vlak van projectmanagement en het succesvol realiseren van grote infrastructuurprojecten en projecten in de mobiliteitssector in het algemeen, nl. tunnelinstallaties. Momenteel, zijn de teams van EQUANS bezig met de eindfase in de renovatie van de Leopold II-tunnel in Brussel en onze teams hebben recent de technische installaties voor het gigantische duurzame mobiliteitsproject Noorderlijn in Antwerpen voltooid. Ze zijn nu verantwoordelijk voor het onderhoud van de installaties voor een periode van 25 jaar. Onze onderhoudsteams houden de systemen van voorgaande gerealiseerde DBFM-projecten zoals de Diabolo verbinding, A11, Noord Zuid Kempen fit en gezond zodat de beschikbaarheid voor de gebruiker is verzekerd.

6
Verkeerstunnels zullen door EQUANS met technische installaties uitgerust worden
500 tot 600
Mensen zullen op de piek ingeschakeld moeten worden door EQUANS
10 jaar
Onderhoudscontract voor EQUANS na de bouw van de tunnels
6
Verkeerstunnels zullen door EQUANS met technische installaties uitgerust worden
500 tot 600
Mensen zullen op de piek ingeschakeld moeten worden door EQUANS
10 jaar
Onderhoudscontract voor EQUANS na de bouw van de tunnels
Contact

Wilt u meer weten over onze oplossingen?

Nieuws

Zie ook

Nieuws

Equans draagt bij aan het nieuwe gebouwencomplex The Wings