Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Installatie van een warmtenet op het Koninklijk Domein van Laken

30 april 2021

Sinds deze winter verwarmt het Koninklijk Domein van Laken zijn gebouwen en serres met de restwarmte van een afvalverbrandingsoven. Het warmtenet in het Koninklijk Domein werd geplaatst door EQUANS en zijn partner Denys, in opdracht van Brussel-Energie.

Betrouwbaar, comfortabel en zuinig: stadsverwarmingsnetten zijn een oplossing voor de toekomst van onze steden. Warmtenetten aangedreven door hernieuwbare en gerecupereerde energiebronnen beperken elk jaar de uitstoot van honderdduizenden tonnen CO₂ in de atmosfeer. Op het Koninklijk domein van Laken heeft EQUANS, samen met zijn partner Denys, een warmtenet geïnstalleerd en aangesloten op de afvalverbrandingsoven van Brussel-Energie, in Neder-over-Heembeek.

Verouderde en energieverslindende verwarming

Het Koninklijk Domein van Laken ligt in de buurt van de verbrandingsoven van Neder-over-Heembeek, ten noorden van Brussel. Het kasteel en de serres van het Domein werden verwarmd door een klassieke oliegestookte installatie. De verwarmingsinstallaties waren verouderd en het jaarlijkse energieverbruik was hoog. Daarom hebben de Regie der Gebouwen en Brussel-Energie in het kader van een publiek-privaat partnerschap een warmtenet aangelegd aan het Koninklijk Paleis en aangesloten op het lokale warmtenet van de nabijgelegen afvalverbrandingsoven.

pelleteuse
pipes chantier Laeken

Installatie en aansluiting van het warmtenet

In dit project was EQUANS, samen met zijn partner Denys, verantwoordelijk voor de installatie van het warmtenet voor rekening van Brussel-Energie. De installatiewerkzaamheden vonden plaats op het Koninklijk Domein zelf en werden vervolgens voortgezet onder de Van Praetbrug en de Vilvoordsesteenweg. De leidingen werden nadien aangesloten op het bestaande warmtenet van de verbrandingsoven, dat door EQUANS werd geïnstalleerd en in juli 2016 in gebruik werd genomen. Dat warmtenet levert warmte aan het Docks-winkelcentrum, Net Brussel en andere bedrijven in de buurt.

Expertise in stadsverwarmingsnetten

EQUANS beschikt over een uitgebreide expertise en talrijke referenties in dit soort installaties. Dankzij de synergiëen binnen de ENGIE Groep kunnen wij een complete service bieden, van installatie tot onderhoud, door alle disciplines te integreren. In Laken was EQUANS verantwoordelijk voor het leggen van de leidingen. De ingenieurs hebben eerst een tracé bepaald waarbij rekening werd gehouden met alle technische aspecten van ingegraven en verwarmde leidingen. Vervolgens hebben onze gespecialiseerde piping-teams de sleuven geopend, de voorgeïsoleerde leidingen gelegd en ten slotte de sleuven weer opgevuld alvorens het systeem operationeel te maken.

chantier Laeken
chantier Laeken

2300 ton CO2 vermeden per jaar

De installatie van het warmtenet aan het Koninklijk Domein zal het verbruik van fossiele brandstoffen in de gebouwen en de serre doen dalen en de CO2-uitstoot met 2300 ton per jaar verminderen. Het is de bedoeling dat het warmtenet minimaal 25 jaar operationeel blijft. Dit project helpt de doelstellingen inzake de vermindering van de CO2-uitstoot in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te halen. Warmtenetten zijn een van de vele technologieën die EQUANS aanbiedt om steden en gemeenten te helpen in hun energietransitie.

2300
ton CO2 per jaar zal worden vermeden
25
jaar minimale gebruiksduur van het netwerk
8
maanden waren nodig om het warmtenet te installeren en aan te sluiten
2020
December 2020: inbedrijfstelling van het warmtenet
2300
ton CO2 per jaar zal worden vermeden
25
jaar minimale gebruiksduur van het netwerk
8
maanden waren nodig om het warmtenet te installeren en aan te sluiten
2020
December 2020: inbedrijfstelling van het warmtenet
Contact

Wilt u meer weten over onze oplossingen?

Nieuws

Zie ook

Nieuws

Equans draagt bij aan het nieuwe gebouwencomplex The Wings

Nieuws

Koeltechnieken in de voedselindustrie

Garantir la bonne gestion climatique dans votre production