Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Het eerste slimme fietspad van Brussel doet zijn intrede in Sint-Jans-Molenbeek

19 juli 2022

Brussel, juli 2022 – Het fietspad Alphonse Vandenpeereboom in Sint-Jans-Molenbeek krijgt voortaan slimme verlichting met ‘lichtbollen’ die zorgen voor licht wanneer fietsers en voetgangers voorbijkomen. Een proefproject dat het verbruik van de gemeentelijke openbare verlichting op die plek over een afstand van 1 km met 20% vermindert.

Principe van de “lichtbol” en energiebesparing

Concreet: 37 bewegingssensoren werden geïnstalleerd langs het fietspad op de openbare LED verlichtingspalen over een afstand van ongeveer 1 km. Wanneer deze sensoren ‘s nachts de aanwezigheid van een voetganger of een fietser detecteren, dan sturen zij die informatie door naar het beheerprogramma van de slimme verlichting waardoor de intensiteit van de verlichtingstoestellen rond de weggebruiker automatisch groter wordt. Die ‘lichtbol’, die nauwelijks zichtbaar is met het blote oog, vergezelt de weggebruiker tijdens zijn traject op het ritme van zijn verplaatsing. Het systeem maakt het zo mogelijk 20% minder energie te verbruiken (de helft van het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van een Brussels gezin). Het project is uitgevoerd door de gemeente Sint-Jans-Molenbeek en Sibelga, in samenwerking met haar partner EQUANS.

Een innovatie m.b.t. de slimme verlichting

Verlichtingstoestellen die aangaan wanneer weggebruikers voorbijkomen, is niet nieuw.
Voetgangersoversteekplaatsen in Sint-Pieters-Woluwe zijn al een tijd uitgerust met aanwezigheidssensoren. Die sensoren activeren enkel het verlichtingstoestel waarmee ze verbonden zijn. Met de uitrol van de slimme verlichting in Brussel is het nu mogelijk om verschillende verlichtingstoestellen gelijktijdig te activeren en de intensiteit op te drijven op basis van de informatie die elke sensor doorstuurt. Zo kunnen we rond de weggebruiker een echte ‘lichtbol’ creëren die hem op een preciezere en vlottere manier doorheen zijn traject volgt.

Vooruitzichten

Het fietspad Alphonse Vandepeereboom is het eerste fietspad dat beschikt over die verlichting met lichtbollen in Brussel. Maar andere gelijkaardige proefprojecten staan reeds op de planning. Er werden aanvragen ingediend voor meerdere Brusselse ecowijken waaronder de ecowijk Charmille in Sint-Lambrechts-Woluwe.

Quotes

Catherine Moureaux, Burgemeester van Sint-Jans-Molenbeek:
De Vandepeerenboomstraat is een belangrijke openbare weg die het historische hart van de gemeente verbindt met het Weststation. In 2020 kwam er een volledige renovatie van de gevels. Die slimme verlichting zet de kroon op die ambitieuze herinrichting die ons helpt de strijd aan te binden tegen sluikstorten en onveiligheid.

Inne Mertens, Algemeen directeur bij Sibelga:
“De energietransitie staat voor een beter beheer van het geheel van de beschikbare resources, waaronder de openbare verlichting. De komst van talrijke innovaties zorgt ervoor dat Brussel zich in de voorhoede zal kunnen positioneren bij de steden op het vlak van slim beheer van zijn energieresources. Een voorbeeld? De lichtbol langs het fietspad in de Alphonse Vandenpeereboomstraat die uitgerold werd door de gemeente Sint-Jans-Molenbeek en waarbij een beroep werd gedaan op de expertise van Sibelga.“

Mark Dirckx, Managing Director Belux EQUANS:
Sinds het najaar van 2020 implementeren we in opdracht van Sibelga een intelligent verlichtingssysteem in de hoofdstad. Als integrator van multitechnische oplossingen is de missie van EQUANS onze klanten te helpen hun infrastructuur te verbeteren om tot duurzamere en intelligentere steden te evolueren die meer comfort en veiligheid bieden aan de burgers. Vandaag gaan we dus een stap verder in deze richting met de aanleg van het eerste intelligente fietspad in de stad.

Abdellah Achaoui, Schepen van Mobiliteit en Leefmilieu:
Dat is goed nieuws voor de Molenbekenaars. Dat systeem verlaagt het energieverbruik door de verlichtingstoestellen enkel te activeren wanneer er licht nodig is en draagt bij tot de vermindering van de lichtvervuiling.

Jef Van Damme, Schepen van Openbare Werken:
Wij zijn tevreden over die investering in deze verkeersader in onze gemeente. Die stond vroeger bekend als een vuile plek, maar vandaag kunnen voetgangers en fietsers er in alle veiligheid flaneren en fietsen.

Perscontact

Sibelga: Serena Galeone – 0473 49 48 76 –  communication@sibelga.be
EQUANS: Sarah De Bruyn  – 0475 56 16 99 – sarah.debruyn@equans.com
Gemeente Sint-Jans-Molenbeek: Rachid Barghouti – 0499 58 84 00 – rbarghouti@molenbeek.irisnet.be

 

Over Sibelga

Sibelga is de distributienetbeheerder voor elektriciteit en aardgas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

  • Ze onderhoudt die netten, bouwt die uit op de lange termijn en staat ook in voor alle aansluitingen.
  • Ze zorgt voor de meteropnames en voor de validering en het beheer van de verbruiksgegevens.
  • Ze draagt een maatschappelijke verantwoordelijkheid, in haar hoedanigheid als sociaal energieleverancier t.o.v. de gebruikers in een kwetsbare situatie, maar ook door het beheer van de openbare verlichting van de gemeentewegen op zich te nemen.

Meer informatie over Sibelga, vindt u op: www.sibelga.be

 

Over EQUANS, de nieuwe naam van ENGIE Solutions in België

EQUANS werd opgericht in juli 2021 en opereert wereldwijd als een nieuwe aparte groep binnen ENGIE. Met 74 000 medewerkers in 17 landen en een jaaromzet van meer dan € 12 miljard is EQUANS een nieuwe marktleider in multitechnische diensten die internationale actief is en een sterke positie bekleedt op de Europese markt (meer bepaald in Frankrijk, België en het Verenigd Koninkrijk). EQUANS ontwerpt en levert oplossingen op maat om de technische installaties en processen van onze klanten te verbeteren en het gebruik ervan te optimaliseren. Dankzij de expertise en kennis van de activiteiten van hun klanten kan EQUANS hen ondersteunen bij hun energie-, industriële en digitale transities.