Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

EQUANS zet schouders onder Antwerpse Dockwater- ontziltingsproject

12 januari 2022

Drinkwater dat massaal gebruikt wordt voor industriële doeleinden: de Vlaamse Regering wil het niet langer. Willen we waterschaarste in ons land tegengaan, dan moet er een herschikking van de eindafname van het drinkwater gebeuren. De Dockwater-ontziltingsinstallatie is hier de gepaste oplossing voor. Het project zal de industrie in de haven van Antwerpen tegen eind 2024 voorzien van hoogwaardig proceswater, wat alvast een grote stap vooruit is. En ook EQUANS bouwt mee aan dat verhaal.

Halverwege 2020 stelde de Vlaamse Regering haar Blue Deal voor: een ambitieus plan om de problemen rond waterschaarste en droogte in Vlaanderen structureel aan te pakken. Een belangrijke pijler in dat plan is de heroriëntatie van de drinkwaterafname. Waar er vandaag nog een aanzienlijke hoeveelheid drinkwater naar de industrie en landbouw gaat, dringen andere, duurzamere oplossingen zich op. Een eerste stap is de bouw van een ontziltingsinstallatie in de haven van Antwerpen: een project van Dockwater BV in samenwerking met Suez en Clearwater, een joint-venture tussen EQUANS en aannemer Denys.

25 kilometer leidingen

Op dit moment is drinkwater nog de enige beschikbare waterbron voor de processen in de Antwerpse havenindustrie. Het Dockwater-project moet daar verandering in brengen. Zo zal de ontziltingsinstallatie binnen enkele jaren kwalitatief hoogwaardig proceswater kunnen leveren aan industriële klanten, op basis van brakwater uit de dokken. En dat is geen kleinschalige klus: het project omvat onder meer de bouw van de ontziltingsfaciliteit op de site van Covestro, waar het brakwater wordt omgevormd naar aanvaardbaar proceswater. Eens dit proces achter de rug is, kan dit water naar de eindklanten worden getransporteerd via een leidingnetwerk dat wel 25 kilometer lang is.  Sommige leidingen zullen zelfs onder de Schelde moeten worden geboord. Het leidingwerk en de bouwkundige werken zullen door Denys worden uitgevoerd, bijgestaan door Tractebel-Signum.  Suez is op zijn beurt verantwoordelijk voor het ontwerp van het proces, alsook voor het beheer en onderhoud van de ontziltingsinstallatie na inbedrijfstelling.

dockwter-04
dockwter-03

95% minder drinkwaterverbruik

Al vanaf de oplevering zal de ontziltingsfaciliteit kunnen voldoen aan een groot deel van de vraag naar industrieel water in de haven.  Op termijn zal dankzij dit project het drinkwaterverbruik op industriële locaties in de haven met maar liefst 95% verlagen. Dit zal minder druk op de drinkwatervoorziening in Antwerpen leggen tijdens droge periodes, zoals we er de laatste jaren gekend hebben. Bovendien zullen industriële klanten de kosten voor hun waterverbruik voor procesdoeleinden drastisch zien dalen. In een latere fase kan de capaciteit van de installatie nog verder worden uitgebreid voor nieuwe industriële klanten die wensen aan te sluiten. Zo is het de bedoeling om op termijn naast brakwater ook gezuiverd afvalwater van industriebedrijven te behandelen, waarvoor Dockwater BV een potentiële samenwerking zal aangaan met Aquafin en mogelijk andere industriële bedrijven in de haven van Antwerpen.

Expertise van EQUANS

De taak van EQUANS omvat de coördinatie, ontwikkeling en bouw van de elektromechanische installaties die nodig zijn voor de ontziltingsfaciliteit (bv. omgekeerde osmose, chemische dosering, filtratie, …). Daarnaast staat EQUANS in voor de leidingen, elektriciteit en technische installaties in de faciliteit zelf.

Onze afdeling heeft al meer dan 30 jaar ervaring in het bouwen van waterbehandelingsinstallaties. Aanvankelijk ging dat louter om afvalwater en drinkwater, later is daar ook zwembadwater bijgekomen en vandaag dient er zich met het Dockwater-project opnieuw een mijlpaal aan voor onze afdeling. We zijn erg trots en tevreden dat ook wij een rol kunnen spelen in deze belangrijke stap naar een duurzamer waterverbruik in Vlaanderen. Onze hoop is dat het Dockwater-project het pad zal effenen voor gelijkaardige projecten in Vlaanderen, waar wij ons steentje aan kunnen bijdragen op weg naar een betere en duurzamere samenleving.
Rudy Huybrechts verantwoordelijke voor de afdeling Water Proces bij EQUANS
dockwter-02
Contact

Wilt u meer weten over onze oplossingen?

Nieuws

Zie ook

Nieuws

Equans draagt bij aan het nieuwe gebouwencomplex The Wings