Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Equans voorziet zorgcampus Sint-Jozef van alle technieken

15 maart 2023

Kwalitatieve zorg, klaar voor de toekomst

Sint-Jozef is een gloednieuwe zorgcampus in Ekeren. Het gaat om een multifunctionele zorginstelling die onder meer een internaat, klaslokalen en diverse therapie- en buitenruimtes huisvest. Voor de studie en installatie van de technieken deed hoofdaannemer Van Roey een beroep op Equans. Dat er voor alle technieken en bijhorende expertise één aanspreekpunt was, bleek hier een groot voordeel. 

Komende zomer neemt de buitengewone onderwijsinstelling Sint-Jozef zijn intrek op de gloednieuwe campus in Ekeren. De nood aan een nieuw gebouwencomplex kwam er niet zomaar.

Leerlingen van de buitengewone basisschool Het Sas en de buitengewone middelbare school De Tjalk zullen in Sint-Jozef les krijgen in klaslokalen die volledig op maat van hun behoeften zijn ontworpen. Dankzij de zorginstelling Heder, die onder andere een revalidatiecentrum met zwembad omvat, een ganglabo, een internaat, een gespecialiseerd kinderdagverblijf, een centrum voor dagopvang en een hotel, biedt zorgcampus Sint-Jozef een allesomvattend zorgaanbod op een toplocatie.

Equans - Campus soins specialises- St Joseph Ekeren - Phase etude

Cruciale studiefase

De nieuwe campus in de Rozenmaaiwijk in Ekeren zorgt voor een groot contrast met de vorige locatie. Het gebouw is ontwikkeld op maat van de toekomst. Een groene omgeving, rust, comfort en duurzaamheid staan er centraal. In harmonie met die visie viel de keuze op houtskeletbouw met cross laminated timber (CLT). “De keuze voor een CLT-skelet maakt het project zeer specifiek”, zegt Thomas Van Royen, projectmanager bij Equans. “Het is niet alleen duurzaam materiaal, het zorgt ook voor rust en warmte in het gebouw. CLT zorgt bovendien voor een heel aangename akoestiek, zeker in vergelijking met beton. Dat maakt het voor een scholencampus als Sint-Jozef bijzonder geschikt.”

Het houtskelet maakte het project bijzonder, maar het zorgde ook voor bijkomende uitdagingen. “De opbouw van het skelet gebeurt met geprefabriceerde componenten. Daardoor is de studiefase heel belangrijk.” Equans nam een actieve rol op tijdens die cruciale beginfase van het project. Zo zorgde Equans er mee voor dat alle sleuven en uitsparingen op de juiste plaats in de prefab-elementen waren voorzien en maakte het bedrijf op voorhand de juiste keuzes voor de bevestigingstechnieken. “Dankzij de studiefase konden we de aanpassingen achteraf tot het strikte minimum beperken.”

Onder één dak

Zorgcampus Sint-Jozef omvat heel uiteenlopende, sterk gespecialiseerde functies. Dat vertaalt zich in even uiteenlopende vereisten op het vlak van de technieken. Daarom vertrouwde hoofdaannemer Van Roey de installatie van alle technieken toe aan Equans. Een bewuste keuze, want door met één partner samen te werken, loopt de communicatie tijdens de uitvoeringswerken veel gestroomlijnder. “Eerdere samenwerking met Van Roey hadden het nut van een centraal aanspreekpunt al bewezen”, aldus Thomas Van Royen. 

Voor elk facet van de uitvoering kon Equans terugvallen op de expertise en ervaring van de eigen interne diensten. Zelfs voor heel specialistische opdrachten, zoals de waterbehandeling van het revalidatiezwembad. Thomas Van Royen: “Het bleek een groot voordeel dat we intern op de verschillende technische diensten van Equans konden rekenen. Die samenwerking zorgde ervoor dat niet alleen de voorbereiding en studiefase, maar ook de eigenlijke uitvoering uitzonderlijk vlot verliepen.” 

Met name bij het ontwerp en de plaatsing van de HVAC-installatie bleek de interne samenwerking een grote troef. “HVAC behoort tot ons departement smart buildings, dat kennis over elektriciteit, data en HVAC bundelt. Bij de installatie van het HVAC-luik werkten we met geprefabriceerde collectoren. Ook daarbij haalden we voordeel uit het feit dat we nauw betrokken waren bij het voorontwerp van het project.

Equans - Campus soins specialises- St Joseph Ekeren - installations techniques
Equans - Campus soins specialises- St Joseph Ekeren - travail energetique

Energetisch vakwerk

Op het vlak van elektriciteitsvoorziening verzorgde Equans de volledige installatie, met middenspanning en verdeelborden, naast de systemen voor branddetectie en alarmen, de installatie van het telefoonsysteem en het wifinetwerk. Voor het luik HVAC voorzag Equans onder meer de installatie van alle leidingen, de oplossingen voor ventilatie en verwarming, de luchtgroepen, enzovoort. Ook de installatie van zonnepanelen en warmtepompen nam Equans voor zijn rekening.

Het gebouw is ontworpen om onder een globale energieprestatie (of ‘E-peil’) van 30 te blijven”, zegt Thomas Van Royen. “Dankzij de kennis en ervaring van onze afdeling smart buildings slaagden we erin dat te realiseren.” De keuze voor dimbare ledverlichting past in dat plaatje. Dankzij het gebruik van variabele debieten draagt ook de volledige HVAC-installatie bij aan het lage E-peil, doordat de installatie zo niet permanent actief moet zijn. 

Zorgvuldig beheer

De nieuwe campus is gebouwd met het oog op comfort, nu en in de toekomst. Dat komt niet alleen tot uiting in het ontwerp en de gekozen materialen, maar ook in de manier waarop het beheer van de faciliteiten gebeurt. Equans installeerde hiervoor een modern systeem voor building management. Dat maakt van Sint-Jozef een intelligente campus. En ook dat gebeurde opnieuw zonder de concrete functie van het gebouw uit het oog te verliezen. 

Nemen we het alarmsysteem als voorbeeld”, zegt Thomas Van Royen. “Normaal gezien maken we daarbij gebruik van een sirene. Maar hier kozen we voor luidsprekers, zodat het mogelijk is snel en duidelijk instructies te verspreiden, op maat van de leerlingen.” Die instructies moeten – zeker in een noodgeval – uiteraard duidelijk verstaanbaar zijn. Ook hier vormt de akoestische kwaliteit van het CLT-skelet een bijkomende troef.

Tot slot is de bouw van de nieuwe zorgcampus St. Joseph een mooi voorbeeld van de succesvolle samenwerking tussen de verschillende partners en technische afdelingen van Equans. Dankzij zijn expertise kon Equans innovatieve gebouwbeheersystemen en duurzame energietechnieken implementeren. Het resultaat is een comfortabel en intelligent gebouw, ontworpen om te voldoen aan de behoeften van de huidige en toekomstige bewoners.

Equans - Campus soins specialises- St Joseph Ekeren - Gestion des batiments
Contact

Meer weten over onze oplossingen voor de bouwsector?