Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

EQUANS verlengt onderhoudscontract Diabolotunnel met 10 jaar

4 juli 2022

Op 10 juni 2012 vond de eerste rechtstreekse treinrit plaats tussen Brussels Airport en Mechelen. Dat was te danken aan de bouw van de befaamde Diabolotunnel: de spoorwegtunnel die de luchthaven in rechte lijn zou verbinden met grootsteden als Antwerpen en Leuven. 10 jaar lang waakte het Maintenance Long Term-team van EQUANS over het onderhoud van de technische installaties in de tunnel. En dat contract wordt nu wegens succes verlengd.

Hoewel het onderhoud van grote infrastructuurwerken grotendeels achter de schermen gebeurt en weinig in the picture komt, is het wel een van de belangrijkste activiteiten binnen EQUANS. Tim Lemaitre, section manager bij EQUANS: “Een goede en betrouwbare onderhoudspartner is voor onze opdrachtgevers om verschillende redenen waardevol. In de eerste plaats natuurlijk omdat het onderhoud van infrastructuurwerken van belang is voor de veiligheid van gebruikers. Maar wordt een brug of tunnel niet goed onderhouden, dan neemt de kans op storingen en sluitingen ook toe. Bovendien stijgt het kostenplaatje op lange termijn als je niet preventief nagaat of alles nog in goede staat is. Door dat wél te doen, is de degradatie op het einde van het contract een stuk minder.” Ook bij de Diabolotunnel heeft een regelmatig onderhoud van de technische installaties zijn vruchten afgeworpen: die zijn in zodanig goede staat dat Infrabel het contract opnieuw toevertrouwt aan EQUANS en zelfs heeft uitgebreid met het onderhoud van een spoorwegtunnel in Antwerpen.

3 onderhoudsluiken

Het Maintenance Long Term-team bij EQUANS bestaat uit 16 mensen die dag in, dag uit de onderhoudsactiviteiten van verschillende projecten coördineren. Tim: “In feite bestaan onze activiteiten uit 3 verschillende luiken: preventief onderhoud, correctief onderhoud en structurele vervangingen. Waar preventief onderhoud zich richt op het voorkomen van problemen, draait correctief onderhoud om het oplossen ervan. Structurele vervangingen zijn vervangingen die niet te vermijden zijn: onderhoudscontracten lopen vaak over een periode van 25 à 30 jaar en ergens binnen die termijn zijn installaties in hun geheel versleten. Het is dan aan ons om op zoek te gaan naar een geschikt alternatief. Als je vandaag bijvoorbeeld een camera koopt, is die over 5 jaar namelijk niet meer hetzelfde. Wij analyseren dus welke bijkomende functionaliteiten we kunnen bieden aan onze klant doordat de technologie erop is vooruitgegaan. Bij ‘eindeproductiemeldingen’ moeten we ook de afweging maken: kopen we nog een kritische stock aan of voeren we vervroegd een structurele vervanging uit? Of lijkt de meerwaarde van een ander product ons interessanter voor deze klant?”

Verschillende contracten

De onderhoudscontracten die EQUANS aangaat met opdrachtgevers, zijn heel uiteenlopend. Sommige contracten zijn toegespitst op de technische installaties van bepaalde infrastructuurwerken, waarbij EQUANS enkel verantwoordelijk is voor de eigen installaties. Maar bij andere contracten, zoals bijvoorbeeld de nieuwe Annie Cordytunnel in Brussel coördineert EQUANS ook het bouwkundig onderhoud: “Dat contract gaat verder dan enkel zaken als bijvoorbeeld de laagspanning, hoogspanning, ventilatie en verlichting in de technische lokalen. Hier kijken we ook samen met de bouwkundige partner naar oplossingen voor structurele ingrepen, terwijl we als onderaannemer eerder solo spelen.” Andere contracten zijn behoorlijk complex, zoals bij het project Noorderlijn Brabo 2 in Antwerpen: “Voor dit project hebben we eigenlijk 3 contracten met verschillende opdrachtgevers afgesloten: één met de Vlaamse Overheid voor de Noorderlaan, één met De Lijn voor de traminfrastructuur en één met de Stad Antwerpen voor de tunnel en parking onder het Operaplein.”

Geografisch verspreid

De activiteiten van het Maintenance Long Term-team strekken zich verder uit dan Brussel en Antwerpen alleen. Tim: “Eigenlijk zijn we actief over het volledige land. We zijn bijvoorbeeld ook verantwoordelijk voor de snelweg tussen Knokke en Brugge, waarvan een deel ook uit een tunnel en een hydraulische brug bestaat. Tussen Geel en Kasterlee hebben we ook een project lopen dat al 7 jaar aan de gang is: de Kempische noord-zuidverbinding. Daarnaast zijn er nog kleinere projecten op kortere termijn. Zo onderhouden we ook het Astridnetwerk, wat het noodcommunicatienetwerk is van de politie en brandweer voor de tunnels van Infrabel, en zijn we partner van ABB voor de plaatsing en het onderhoud van hun UPS-installaties in heel België.”

Hoge flexibiliteit

Een van de belangrijkste sterktes van het Maintenance Long Term-team is de hoge flexibiliteit: “Ons team telt 2 groepen die los van elkaar kunnen functioneren, maar die ook elkaars back-up zijn. Zo hebben we één wachtdienst in Brussel en één in Vlaanderen, maar indien nodig kan het ene team het steeds overnemen van het andere. Dat maakt dat onze mensen altijd alert zijn en er altijd staan. Maar natuurlijk doen we dat niet alleen. Wij zijn de eerstelijnscontacten naar de klant: we doen projectmanagement en de algemene opvolging, maar we zorgen ook voor dispatching naar al onze interne of externe partners. Zij zijn degenen die het werk uiteindelijk uitvoeren, wij bewaren het overzicht. En samen zorgen we ervoor dat klanten op ons kunnen rekenen. Een mooi staaltje teamwork”, rondt Tim af.

Contact

Wilt u meer weten over onze oplossingen?

Nieuws

Zie ook

Nieuws

EQUANS verlengt onderhoudscontract Diabolotunnel met 10 jaar