Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

EQUANS helpt Elia bij de versterking van het traject Herentals-Heze

23 september 2021

In Herentals, Olen en Geel, in de provincie Antwerpen, leggen de teams van onze GRIDS-divisie nieuwe ondergrondse hoogspanningskabels (150 kV). Het doel: het elektriciteitsnet uitbreiden en versterken om aan de stijgende vraag naar energie in de streek te voldoen.

Meer dan 11 kilometer kabels

De nieuwe ondergrondse kabels worden tussen de hoogspanningspost van Herentals en die van Heze in Geel gelegd, met een extra verbinding van een kilometer naar de vestiging van Umicore in Olen. De verbinding is ongeveer 11 kilometer lang en doorkruist de gemeente Olen en de steden Herentals en Geel in de provincie Antwerpen.

travaux route
travaux route

Een zorgvuldig onderzocht traject

Elk kabeltraject wordt zorgvuldig onderzocht om de gevolgen voor het milieu in de mate van het mogelijke te beperken. Dat gebeurt telkens in overleg met de betrokken overheidsdiensten om te voorkomen dat er problemen met bestaande installaties ontstaan en er werken op lopende werven of in net gerenoveerde zones moeten gebeuren. Er wordt ook rekening gehouden met de afstand tot bewoonde gebieden en de richtlijnen in verband met magnetische velden. Op het traject Herentals-Olen-Geel worden de ondergrondse kabels bijna uitsluitend in openbare zones aangelegd (onder straten bijvoorbeeld).

De knowhow van de GRIDS-afdeling

Het project werd ons toevertrouwd door Elia, dat het elektriciteitstransmissienet in België beheert en geregeld een beroep doet op EQUANS. Bij deze opdracht kwam onze GRIDS-afdeling in actie, en meer bepaald de teams Underground, Networks en C&C. Concreet leggen onze teams de hoogspanningslijnen aan en dat gebeurt in meerdere fases: sleuven graven, kabels trekken, verbindingsputten bouwen, gestuurde boringen uitvoeren, de sleuven aanvullen en tot slot het wegdek herstellen. Onze technici werken van maart 2021 tot juni 2022 en voorlopig loopt alles zoals voorzien. Er is zelfs voorsprong op de planning.

travaux route
travaux route

Verbetering van het net

Het elektriciteitsnet uitbreiden en versterken met nieuwe infrastructuur is nodig om aan de toenemende vraag naar energie in de zone te voldoen. EQUANS staat Elia voortdurend bij tijdens onder- of bovengrondse werken ter verbetering van het elektriciteitsnet. Dankzij het Herentals-Heze-project kan Elia de levering van elektriciteit aan bedrijven en particulieren in de streek blijven garanderen.

Contact

Wilt u meer weten over onze oplossingen?

Nieuws

Zie ook

Nieuws

Equans voorziet zorgcampus Sint-Jozef van alle technieken

Sint-Jozef is een gloednieuwe zorgcampus in Ekeren. Het gaat om een multifunctionele zorginstelling die onder meer een internaat, klaslokalen en diverse therapie- en buitenruimtes huisvest. Voor de studie en installatie van de technieken deed hoofdaannemer Van Roey een beroep op Equans. Dat er voor alle technieken en bijhorende expertise één aanspreekpunt was, bleek hier een groot voordeel. Komende zomer neemt de buitengewone onderwijsinstelling Sint-Jozef zijn intrek op de gloednieuwe campus in Ekeren. De nood aan een nieuw gebouwencomplex kwam er niet zomaar.Leerlingen van de buitengewone basisschool Het Sas en de buitengewone middelbare school De Tjalk zullen in Sint-Jozef les krijgen in klaslokalen die volledig op maat van hun behoeften zijn ontworpen. Dankzij de zorginstelling Heder, die onder andere een revalidatiecentrum met zwembad omvat, een ganglabo, een internaat, een gespecialiseerd kinderdagverblijf, een centrum voor dagopvang en een hotel, biedt zorgcampus Sint-Jozef een allesomvattend zorgaanbod op een toplocatie.
Nieuws

Digitalisatie in de betonindustrie

State-of-the-art aansturing voor mengers, vulgroepen en/of betontransport, geautomatiseerde aanvoer… Equans is een belangrijke speler op gebied van automatisering van bulkhandeling en procescontrole van menginstallaties in de betonindustrie. Het Process Solutions team heeft de zomermaanden van 2022 hard gewerkt aan het upgraden en uitbreiden van betoncentrales voor klanten zoals Marmorith, Ergon, Ronveaux en Norré-Behaegel. Projecten die de klanten liefst tijdens de verlofperiode inplannen, zodat medewerkers zo weinig mogelijk of helemaal geen last hebben van stilstand en onbeschikbare infrastructuur. Zo kreeg het Process Solutions team van Equans de pittige uitdaging om in die zomermaanden maar liefst vier complexe projecten af te werken. 
Nieuws

De afvalverbrandingsinstallatie van InBW: een uitdagende opdracht!

Equans renoveert in recordtempo de stoomketel en de apparatuur voor rookgasbehandeling in de afvalverbrandingsinstallatie (AVI) van Virginal. Het resultaat: veiligere installaties met een hoger rendement.Afvalverbrandingsinstallaties zijn in essentie grote fabrieken die warmte en elektriciteit opwekken door het verbranden van huishoudelijk afval. Een voorbeeld van productie van hernieuwbare energie. De AVI van de intercommunale InBW, gelegen tussen Nijvel en Brussel (in Virginal), is een van de vier installaties in het Waals Gewest. Ze is gebouwd medio jaren negentig en kon dus wel een grondige opknapbeurt gebruiken. Als partner van verscheidene AVI’s (niet alleen in België, maar ook in onze buurlanden Frankrijk en Nederland) verving Equans een groot deel van de oven-stoomketel van productielijn 1. We vernieuwden ook de installaties om de rookgassen van lijnen 1 en 2 te behandelen en de afzuiginstallatie en transportbanden voor de bijproducten van de AVI (sintels, assen en rookzuiveringsresten). Het doel? De levensduur van de apparatuur verlengen, de prestaties verbeteren en ervoor zorgen dat Waals-Brabant autonoom kan blijven voor het verwerken van huishoudelijk afval.